Betaling

Vi sender en samlet regning for vand/vandafledning og affald to gange om året.

I januar sender vi årsafregningen ud. Den indeholder opgørelsen for det foregående år og raten for januar-juni. Årsafregningen har forfaldsdato 10. februar.

Anden acontorate, der dækker anden halvdel af året, sender vi ud i juli. Den har forfaldsdato 10. august.

 

Gebyr for papirpost

Du skal være opmærksom på, at vi opkræver et gebyr på 37,50 kroner for at sende regningen ud med posten. Derfor er det er en god idé at tilmelde sig e-Boks eller Betalingsservice – så glemmer du heller ikke at betale og slipper derfor for rykkergebyrer. I e-Boks finder du Lyngby-Taarbæk Forsyning under Private – El & Forsyning.

 

Afregning af vandforbrug

Hvert år til nytår skal du aflæse din vandmåler og indberette aflæsningen til os.

Vi sender aflæsningskort ud i december måned og skal have din indberetning lige efter nytår. Hvis vi ikke modtager den, sender vi en rykker. Hvis du heller ikke reagerer på rykkerskrivelsen, beregner vi dit vandforbrug ud fra et skøn, og du bliver pålagt et gebyr. Husk derfor at aflæse din vandmåler ved årsskiftet.

Ejendommens ejer hæfter for afregningen i boligenheder, hvor der ingen bruger er.

 

Manglende betaling

Hvis du ikke betaler for forbruget inden den fastsatte frist, indleder vi en rykkerprocedure. I sidste ende lukker vi for vandet til ejendommen, hvis vi ikke modtager betaling. Det gør vi jævnfør vandforsyningsregulativet.

Først når det fulde beløb, inklusiv lukke- og åbnegebyr, er betalt, åbner vi igen for vandet.

 

Renter og gebyrer

 

Rykkergebyr pr. gang 100 kr. – momsfritaget
Gebyr for fremsendelse til Skat 100 kr. – momsfritaget
Gebyr for modtagelse af faktura med posten (pr. stk.) 37,50 kr. – inkl. moms
Gebyr for skønnet årsaflæsning 100 kr. – momsfritaget
Gebyr for flytteafregning 100 kr. – inkl. moms
Gebyr ved forgæves kørsel til varslet besøg 250 kr. – momsfritaget
Gebyr for varslet kontrolaflæsning 250 kr. – momsfritaget
Lukkegebyr 500 kr. – momsfritaget
Åbnegebyr inkl. moms 625 kr. – inkl. moms
Renter ved for sen betaling Nationalbankens udlånsrente + 8%