NemKonto

Har du i løbet af året forbrugt mindre, end du har indbetalt i aconto, vil du få det overskydende beløb refunderet på årsafregningen.

Hvis du har mere til gode end acontobeløbet, udbetaler vi det overskydende beløb til din NemKonto. For at udbetalingen kan foregå via din NemKonto, skal vi have dit CPR-nummer. Virksomheder skal angive deres CVR-nummer.

Du kan se, om vi har dit CPR-nummer ved at logge ind på denne selvbetjeningsløsning. Du skal bruge dit kundenummer og måler- eller fakturanummer for at logge ind. Målernummeret står på din vandmåler, mens kunde- og fakturanummer står på fakturaen.

Når du er logget ind, skal du vælge ‘Min profil’. Hvis din fødselsdato er efterfulgt af fire X’er, har vi dit CPR-nummer. Hvis felterne er tomme, skal du indtaste dit CPR-nummer og klikke på gem.

 

Alternativt kan du kontakte vores kundeservice på 72 28 33 60.