Renter og gebyrer

 

Renter og gebyrer

Rykkergebyr pr. gang 100,00
Gebyr for fremsendelse til Skat 100,00
Gebyr for modtagelse af faktura med posten (pr. stk.) inkl. moms 37,50
Gebyr for skønnet årsaflæsning 100,00
Gebyr for flytteafregning inkl. moms 100,00
Gebyr ved forgæves kørsel til varslet besøg 250,00
Gebyr for varslet kontrolaflæsning 250,00
Lukkegebyr 500,00
Åbnegebyr inkl. moms 625,00
Renter ved for sen betaling Nationalbankens udlånsrente + 8%