Renter og gebyrer

 

Renter og gebyrer

 

Rykkergebyr pr. gang 100 kr. – momsfritaget
Gebyr for fremsendelse til Skat 100 kr. – momsfritaget
Gebyr for modtagelse af faktura med posten (pr. stk.) 37,50 kr. – inkl. moms
Gebyr for skønnet årsaflæsning 100 kr. – momsfritaget
Gebyr for flytteafregning 100 kr. – inkl. moms
Gebyr ved forgæves kørsel til varslet besøg 250 kr. – momsfritaget
Gebyr for varslet kontrolaflæsning 250 kr. – momsfritaget
Lukkegebyr 500 kr. – momsfritaget
Åbnegebyr inkl. moms 625 kr. – inkl. moms
Renter ved for sen betaling Nationalbankens udlånsrente + 8%