Renovering af Lundtofte Pumpestation

Vi er i gang med at renovere Lundtofte Pumpestation, der ligger på Lundtoftevej ved motorvejsbroen.

Arbejdet foregår primært på selve grunden, og derfor vil det ikke påvirke trafikken nævneværdigt. Enkelte gange kan der dog holde lastbiler ved pumpestationen, hvis der skal leveres materialer eller beton.

Arbejdet forventes at fortsætte frem til marts 2020.

Lundtofte Pumpestation pumper drikkevand fra Sjælsø Vandværk ud i ledningsnettet, og da 60 procent af vores vand kommer fra Sjælsø Vandværk, har pumpestationen en vigtig rolle i forsyningssikkerheden. Under arbejdet vil midlertidige pumper sørge for, at der stadig er vand i hanerne i Lyngby-Taarbæk.