fbpx

Rent drikkevand i Lyngby-Taarbæk

13. november 2020

Grænseværdierne for pesticider er overholdt for drikkevand fra Lyngby-Taarbæk Forsyning, og vi har således ikke fået dispensation til at tillade overskridelser.

I medierne er der igen fokus på pesticider i drikkevandet. Det fornyede fokus er opstået efter Statsrevisorerne har kritiseret Miljøstyrelsen for forvaltningen af det danske drikkevand. Miljøstyrelsen har gennem de seneste syv år fejlagtigt givet en række danske vandværker dispensationer til overskridelse af grænseværdien for pesticider.

Drikkevandet i Lyngby-Taarbæk overholder alle kvalitetskrav, og derfor er vi ikke blandt de selskaber, som har fået dispensation.

Det er Lyngby-Taarbæk Forsyning, der leverer drikkevandet til borgerne i kommunen. 40 procent af drikkevandet kommer fra de to vandværker i Lyngby – Lyngby og Dybendal – og de resterende 60 procent kommer fra Sjælsø Vandværk. Alle tre vandværker overholder kvalitetskravene for drikkevand.

Vandet testes løbende
Myndighederne har fastsat, hvilke stoffer landets vandforsyninger skal analysere for i drikkevandet og hvor ofte. Lyngby-Taarbæk Forsyning tester løbende drikkevandet for mere end 40 naturligt forekommende og menneskeskabte stoffer.

Her kan du finde vandkvalitetsrapporter og testresultater fra vores vandværker og ledningsnet.