Rent drikkevand i Lyngby-Taarbæk

I øjeblikket er der igen flere historier i medierne om pesticider i drikkevandet. Der er især fokus på pesticidresten desphenyl-chloridazon, der er fundet i flere vandforsyninger i landet – nogle steder også over grænseværdien.

Drikkevandet i Lyngby-Taarbæk har ikke indhold af desphenyl-chloridazon.

40 procent af vores drikkevand kommer fra vores to vandværker i Lyngby, og de resterende 60 procent kommer fra Sjælsø Vandværk. Ingen af stederne er der fundet desphenyl-chloridazon.

Myndighederne har fastsat, hvilke stoffer landets vandforsyninger skal analysere for i drikkevandet. I Lyngby-Taarbæk Forsyning tager vi prøver af drikkevandet cirka en gang om ugen, og prøverne bliver taget både på vandværker, i ledningerne og hos forbrugerne. Vi tester vores drikkevand for mere end 40 naturligt forekommende og menneskeskabte stoffer. Nogle af de testede stoffer findes i vandet, men det er i så små mængder – og langt under grænseværdierne – at vandet i Lyngby-Taarbæk kan karakteriseres som godt drikkevand.

 

Hvordan kommer pesticider til drikkevandet?

Pesticider og andre stoffer, der er brugt på marker, i parker og haver siver langsomt med regnvandet gennem jordlagene, til det når grundvandet. Denne proces tager omkring 20-100 år. Når grundvandet pumpes op som drikkevand, finder vi derfor først pesticider i vores drikkevand mange år efter, det er anvendt. Ofte omtales dette som ”fortidens synder”, men det ændrer ikke ved, at det er et bærende princip, at drikkevandet ikke må indeholde pesticider og skal kunne drikkes efter en simpel vandbehandling.

Selvom vi ikke har meget landbrug omkring vores drikkevandsboringer i Lyngby-Taarbæk, er det værd at huske på, at vi bor oven på vores drikkevand. Derfor er det en god idé at tænke over, hvilke stoffer vi selv bruger i haven. For ukrudtsmidler og andre giftstoffer brugt i haven siver også ned i jorden med regnvandet.

 

Hvad er desphenyl-chloridazon

Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukt af pesticidet chloridazon, som har været anvendt til ukrudtsbekæmpelse i primært roer, rødbeder og løg i perioden 1964-1996. Stoffet blev forbudt i 1996.

Da pesticidet er brugt i landbruget, bliver det typisk fundet i de dele af landet, hvor der er stor koncentration af landbrug.

Her kan du se et kort, der viser fund af desphenyl-chloridazon i drikkevandet.