fbpx

Sådan er den korrekte placering af affaldsbeholdere

Nogle kunder har på det seneste modtaget et brev fra skraldemanden om, at adgangsvejen til deres affaldsbeholdere ikke overholder reglerne.

Når disse breve er kommet nu, skyldes det ikke nye regler, men derimod at vores renovatører har øget fokus på arbejdsmiljøet for skraldemændene. Og skraldemændene har større risiko for overbelastning og nedslidning, hvis ikke adgangsvejen til affaldsbeholderne overholder reglerne. Derfor skal nedenstående regler overholdes for, at beholderne bliver tømt.

 

Hvordan skal min adgangsvej være, så skraldemændene kan hente affald?

  • Der må ikke være mere end 10% stigning (10 cm pr. meter) og ingen bump, trapper eller trin på vejen.
  • Adgangsvejen skal bestå af et jævnt og fast underlag på mindst 1 meters bredde – fx fliser, asfalt eller beton. Der må ikke være græs, perlesten eller grus/stabilgrus.
  • Vejen/stien skal være mindst 1 meter bred, og der skal være en frihøjde på mindst 2 meter hele vejen, så skraldemanden ikke støder hovedet.
  • Der skal være fri adgang til stativ/beholder og mindst 0,5 meter frit rundt om stativet (dog ikke bagved).
  • Har du en havelåge, skal den kunne stå åben af sig selv, så skraldemanden kan komme igennem.
  • På affaldsbeholdere skal håndtaget vende udad.

Opfyldes ovenstående krav, henter vi dit affald så langt inde på grunden, som du ønsker at stille din beholder.

Hvis du ønsker, at din dagrenovationsbeholder skal stå et sted, hvor disse forhold ikke er opfyldt, kan vi godt hente dit affald alligevel. Men så skal du inden klokken 7 på tømningsdagen sætte den ud til skel ved vejen eller frem til et sted på din grund, hvor adgangsforholdene er i orden.

Hvis der er løse hunde, kan vi ikke garantere, at affaldet tømmes.