fbpx

Spildevand

En af vores vigtigste opgaver er at sikre, at vores 55.000 kunder kommer af med spildevandet uden at tænke nærmere over det. Og derudover at finde løsninger, der kan håndtere de øgede regnmængder.

Blandt andet arbejder vi løbende på at udvide kloaksystemet, så det bedre håndterer de kraftige regnskyl, som vi får flere og flere af. Vi anlægger blandt andet større kloakrør og adskiller regn- og spildevand for at forhindre, at de stigende regnmængder danner oversvømmelser.

Derudover udbygger og renoverer vi løbende de eksisterende regnvandsbassiner.

 

Hvad er spildevand?

Spildevand er det vand, der udledes fra toilet, bad, tøjvask køkkenvask med mere.

Hovedparten af ejendommene i kommunen er tilsluttet fælleskloakeringen. Det betyder, at spildevand og regnvand løber i samme ledning og til samme renseanlæg, hvor det renses. Når det regner, udsættes kloaksystemet derfor for store mængder vand.

For ikke at overbelaste pumpestationer og renseanlæg er der bygget bassiner, hvor det blandede regn- og spildevand opbevares, til der igen bliver plads i kloakledningerne. Kommer der mere vand end bassinerne kan indeholde, løber det blandede regn og spildevand til søer eller åer.

Vi arbejder på at mindske konsekvenserne af store regnskyl. Derfor adskiller vi blandt andet regnvand fra spildevand og etablerer regnvandsbassiner. Læs mere om vores klimatilpasningsprojekter her.

 

Er spildevand farligt?
Spildevand i kælderen kan være sundhedsskadeligt. Derfor er det vigtigt, at du bruger gummistøvler- og handsker, når du bevæger dig rundt i en oversvømmet kælder. Samtidig skal du huske at vaske hænder og tøj grundigt, efter at have været i kontakt med spildevandet.