Genåbning af Fæstningskanalen

Lyngby-Taarbæk Forsyning arbejder i disse år med Fæstningskanalprojektet, som er et af de største klimatilpasningsprojekter i regionen. Projektet er centreret om genåbningen af det historiske fortidsminde Fæstningskanalen, der var et militært forsvarsværk. Man vil gerne benytte Fæstningskanalen til at blive genskabt som et stort rekreativt regnvandsbassin, der strækker sig fra Lyngby Sø i vest til Helsingørmotorvejen i øst.

De klimaforandringer, vi oplever i disse år, skaber et behov for, at der sættes ind over for den øgede mængde nedbør. Det vil betyde, at vi fremover kan reducere vand på vejene, skabe kapacitet i kloaksystemet og reducere regnvandsbetinget spildevandsoverløb til Mølleåen. Det er med andre ord et særdeles visionært og ambitiøst projekt, som vi arbejder på, der både er med til at klimatilpasse Lyngby, men samtidig skaber en ny rekreativ nerve gennem byen. Fæstningskanalen kan være med til at binde byen sammen på en hel ny måde.

Genåbningen af kanalen vil følge det gamle historiske tracé, der i dag er et grønt bælte gennem byen, hvor fæstningskanalen engang lå. Læs mere om historien om Fæstningskanalen her.

Det er Lyngby-Taarbæk Forsyning, der er bygherre på projektet, som omfatter genåbningen af Fæstningska­nalen samt fraseparering af regnvand i områderne omkring det centrale Lyngby.

Fæstningskanalen ligger centralt i Lyngby, og der er mange, der bruger byrummet i dag. Vi vil gerne i dialog med alle, der er interesserede i projektet. Her på siden samler vi de vigtigste informationer om projektet. Desuden vil der blive afholdt borgermøder  – både informationsmøder og møder i forbindelse med lokalplaner og VVM-processen, som i øjeblikket er i høring.

Har du interesse i projektet eller spørgsmål, så skriv gerne en mail til forsyning@ltf.dk.