Klimatilpasning i Virum

Lyngby-Taarbæk Forsyning er i gang med et klimatilpasningsprojekt i Skolebakkekvarteret i Virum. Under kraftige regnskyl har der i området været problemer med oversvømmelser, som skyldes, at kloakledningerne ikke har kunnet håndtere de store vandmængder.

Derfor vil vi i projektet adskille regnvand fra spildevand ved at etablere regnvandsledninger. Regnvandet bliver ledt til et regnvandsbassin i Virumparken, hvor det vil nedsive til undergrunden. Derudover etablerer vi regnbede, der bremser og opsuger vandet.

Fordelen ved at adskille regnvand fra spildevand er, at regnvandet ikke belaster spildevandskloakken. Det betyder, at kraftige regnskyl ikke i samme grad skaber oversvømmelser med forurenet vand, og at regnvandet siver ned i jorden i stedet for at tage hele turen gennem kloaknet, renseanlæg og videre til Øresund.

Med andre ord gavner projektet både beboere, grundvand, renseanlæg og havmiljøet.

 

Projektets tre faser

 

Efterår 2015 og forår 2016
I Skolebakkekvarteret bliver regnvandet adskilt fra spildevandet i separate regnvandsledninger.

 

Efterår 2016
I Virumparken etableres et åbent bassin, som modtager regnvandet. Bassinet er et såkaldt LAR-bassin. LAR er en forkortelse af Lokal Afledning af Regnvand. Læs mere om regnvandsbassinet i denne pressemeddelelse.

 

2017
Der etableres vejbede i Skolebakkekvarteret – i første omgang på Degnebakken. Vejbedene bremser vandet, og lader det sive ned i jorden.  Etablering af vejbedene starter i oktober, men forventes først beplantet til foråret 2018.

Her kan du se en tegning, der viser, hvor vejbedene bliver placeret.