Private LAR-løsninger

Som husejer kan du også gøre en indsats

Klimaforandringerne giver øgede regnmængder, og en stor del af regnvandet falder på private grunde – og fra tage og flisebelagte indkørsler ryger det i spildevandskloakken.

Derfor kan husejerne være med til at afhjælpe problemerne med øgede regnmængder ved selv at håndtere regnvandet. I teknisk jargon hedder det LAR – lokal afledning af regnvand. Der er flere måder at håndtere regnvandet på, men fælles for dem er, at vandet enten siver ned i jorden og bliver til grundvand, eller at det fordamper. Hvis du selv håndterer regnvandet på din grund, kan du få tilbagebetalt 40 procent af tilslutningsbidraget, hvilket svarer til omkring 23.200 kroner.

For at få tilbagebetalt tilslutningsbidraget er der en række krav, der skal være opfyldt. Blandt andet skal man håndtere alt regnvand fra egen grund. Men der er mange løsninger i mindre skala, der også gør en effekt – blandt andet kan man opsamle regnvandet i en tønde, og bruge det til havevanding. Man kan også etablere regnbede og bruge gennemtrængelige belægninger i indkørsler og på terrassen.

 

Læs her om forskellige metoder til håndtering af regnvand

Trin for trin – hvad skal du gøre for at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget.