Inden du går i gang med LAR-løsning

Før du griber spaden og går i gang med at etablere din egen LAR-løsning, skal du have en tilladelse af kommunen. Det er nemlig ikke alle steder, at jorden er egnet til nedsivning.

Her er en guide til processen.

Trin 1
Klik ind på kommunens hjemmeside og tjek, om du bor i et fælleskloakeret område – altså hvor spildevand og regnvand løber i samme ledning – og om jorden er egnet til nedsivning.

 

Trin 2
Få en kloakmester til at vurdere, om dine kloakforhold gør det muligt at frakoble regnvandet, og hvad det vil koste. Kloakmesteren kan også se, om din have er egnet til nedsivning af regnvand.

 

Trin 3
Søg kommunen om nedsivningstilladelse på www.bygogmiljoe.dk

 

Trin 4
Når tilladelsen er i hus, kan du anlægge din LAR-løsning.

 

Trin 5
En autoriseret kloakmester skal frakoble alt regnvandet og sætte en prop i afløbet til kloakken. Lyngby-Taarbæk Forsyning skal syne og godkende arbejdet inden tildækning.

 

Trin 6
Søg Lyngby-Taarbæk Forsyning om refusion af tilslutningsbidraget. Refusionen udgør 40 procent af tilslutningsbidraget, hvilket svarer til omkring 23.200 kroner.

Du finder blanket og yderligere beskrivelse af kravene her.