Metoder til håndtering af regnvand

Der er en række forskellige løsninger til håndtering af regnvand på egen grund. Nogle er relativt billige og nemme at anlægge, mens andre kræver en del arbejde og en større udskrivning. Nogle er helt skjult, mens eksempelvis et grønt tag er meget synligt. Her kan du se en kort beskrivelse af de mest almindelige løsninger.

 

Faskiner

En faskine er et hulrum under jorden, som regnvandet ledes ned i. Fra faskinen siver regnvandet ud i jorden og ned til grundvandet.

Fordele ved faskiner
– Faskinen er ikke synlig i haven
– Faskinen optager ikke plads i haven

Ulemper ved faskiner
– Faskinens sandfang skal renses 1-2 gange årligt
– Anlæg af faskiner kræver et stort gravearbejde og er relativt dyrt

 

Regnbede

Et regnbed er en udgravet lavning i haven, som regnvandet ledes til og langsomt siver ned i jorden. I regnbedet kan der plantes buske, stauder og andre planter, som kan tåle at stå i vand, men som også tåler, at regnbedet tørrer ud. Tørkeperioderne sikrer, at myg og andre insekter ikke udklækkes i regnbedet.

Fordele ved regnbede
– Regnbedet giver nye muligheder for beplantning i haven
– Regnbedet er billigt og simpelt at etablere

Ulemper ved regnbede
– Regnbedet kræver jævnlig pleje, hvis det skal være pænt.
– Regnbedet er pladskrævende, hvis jordbunden er leret.

 

Nedsivning i græsplæne

Den billigste og simpleste måde at nedsive regnvand på er at lede vandet ud på græsplænen på egen grund. Det vigtigt, at vandet ledes væk fra husets sokkel, og at græsplænen ikke skråner så meget, at vandet løber ind i naboens have i stedet for at nedsive.

Fordele ved nedsivning i græsplæne
– Nedsivning i græsplænen er billig at anlægge
– Havens udtryk ændres ikke

Ulemper ved nedsivning i græsplæne
– Græsplænen bliver sumpet, når det har regnet.

 

Regnvandsopsamling

En regnvandstønde er en simpel og billig løsning til opsamling og anvendelse af regnvand til havevanding. En regnvandstønde er dog ikke en løsning, der kan stå alene. Hvis tønden bliver fuld, skal vandet kunne ledes et andet sted hen, for eksempel til nedsivning i græsplænen.

Fordele ved regnvandsopsamling
– Vandet i beholderen kan bruges til havevanding

Ulemper ved regnvandsopsamling
– Løsningen kan ikke stå alene.

 

Gennemtrængelige belægninger

Gennemtrængelige belægninger – også kaldet permeabel belægning – er en flisebelægning, som regnvandet kan løbe igennem. Mest kendt er græsarmeringssten, men der findes flere flisetyper, hvor regnvand kan sive gennem flisernes fuger. Underlaget under belægningen skal ligeledes være permeabelt.

Fordele ved gennemtrængelige belægninger
– Det er ikke nødvendigt at lave et traditionelt afløb og hældning

Ulemper ved gennemtrængelige belægninger
– Gennemtrængelige fliser kræver vedligeholdelse

 

Grønne tage

Grønne tage er en arkitektonisk flot løsning, og samtidig en løsning der kan forlænge tagets levealder. Et grønt tag er samtidig med til at øge mængden af natur i dit kvarter.

Fra et grønt tag fordamper omkring halvdelen regnvandet. Det er derfor nødvendigt, at et grønt tag også har tagrender, og kan aflede vand til nedsivning et andet sted på grunden.

Det er muligt at anlægge grønt tag på eksisterende byggeri, hvis tagkonstruktionen kan bære den ekstra vægt. Taghældningen anbefales maksimalt at være 30 grader, da beplantningen ellers kan skride ned.

Fordele ved grønne tage
– Det øger mængden af natur

Ulemper ved grønne tage
– Et grønt tag er dyrt at anlægge
– Det kan ikke stå alene