Kloaknettet

For at forebygge brud på kloakledninger og oversvømmelser på grund af for lille kapacitet arbejder vi intensivt på løbende renovering af kloaknettet.

I Lyngby-Taarbæk har vi over 440 km kloakledninger. Ledningsnettet er desuden forsynet med 47 pumpestationer, 30 bassiner og 63 overløbsbygværker. Vi renoverer og udvikler kloaknettet på baggrund af undersøgelser om nettets alder, belastning og tilstand.

Under renoveringsmetoder kan du læse mere om, hvilke løsninger vi vælger for at optimere kloaknettet og undgå oversvømmelser.