Hvem ejer kloakken?

Alle ejendomme skal aflede spildevandet til det kommunale kloaksystem.

På privat grund er det ejerens ansvar at stå for drift og vedligeholdelse af kloakken. Den del af kloakledningen, der går fra grundskel og ud til hovedkloakken under vejen, er Lyngby-Taarbæk Forsynings ansvar. Vi udskifter og renoverer løbende kloaknettet, så du kan få afledt dit spildevand så nemt som muligt.

Er du i tvivl om, hvorvidt en forstoppelse af kloakken er i den private eller i den offentlige del, kan du kontakte os.

 

Vejvand

Regnvand fra vejen skal håndteres af vejens ejer. Kommunen har derfor ansvaret for vejafvanding på de kommunale veje, mens lodsejere/grundejerforeninger har ansvaret for vejafvanding på de private veje.

Det betyder, at vedligeholdelse af vejbrønd og rist samt stikledning til Lyngby-Taarbæk Forsynings hovedledning enten er kommunens eller de enkelte grundejeres ansvar.