Hvem ejer kloakken?

Alle ejendomme skal aflede spildevandet til det kommunale kloaksystem.

På privat grund skal ejeren selv stå for drift og vedligeholdelse af kloakken. Den del af kloakledningen, der går fra grundskel og ud til hovedkloakken under vejen, er vores ansvar. Vi udskifter og renoverer løbende kloaknettet, så du kan få afledt dit spildevand så nemt som muligt.

Er du i tvivl om, hvorvidt en forstoppelse af kloakken er i den private eller i den offentlige del, kan du kontakte os.