Oversvømmelser

Klimaforandringerne betyder, at vi fremover får mere nedbør og oftere vil opleve kraftige regnskyl – og det udfordrer kloaknettet. Selvom det er lavet til at kunne håndtere store mængder vand, kan det dog ikke altid følge med under kraftig regn og skybrud. Derfor vil vi af og til opleve oversvømmelser og overløb af fortyndet spildevand. I Lyngby-Taarbæk Forsyning har vi gang i en række klimatilpasningsprojekter, der skal reducere overløb og oversvømmelser – dem kan du læse mere om her.

 

Hvad kan du gøre for at hindre skader?

Ved kraftige regnskyl kan vandmængderne medføre, at kældre bliver oversvømmede, når spildevand løber tilbage fra kloakken og op gennem riste og toiletter ind i huset.

Som grundejer har du selv ansvaret for at aflede regn- og spildevand fra din grund. Det betyder, at du selv skal sikre, at kloakken på din grund er i ordentlig stand, så du ikke får vand i kælderen. Hvis uheldet er ude, skal du selv sørge for at fjerne vandet.

Gode råd:

  • Sørg for, at tagrenderne ikke er tilstoppede, og at de leder vandet ordentligt væk fra huset.
  • Se i afløbene, om der er tegn på, at din kloak er tilstoppet. Et tydeligt tegn er, at vandet er længere tid om at løbe væk end normalt.
  • Hav så få fliser og sten på din grund som muligt. De forhindrer regnvandet i at trænge ned i jorden.
  • Installer en kontraventil. Den sikrer, at regn- og kloakvand ikke løber baglæns og dermed ind i dit hus.
  • Anskaf en faskine. Den sørger for, at regnvand fra dit tag bliver opsamlet, og ikke løber ind i dit hus.

På hjemmesiden klimatilpasning.dk kan du tilmelde dig et gratis klimatjek af din bolig.

 

Er spildevand farligt, hvis jeg har det i kælderen?

Spildevand i kælderen kan være sundhedsskadeligt. Derfor er det vigtigt, at du bruger gummistøvler og gummihandsker, når du bevæger dig rundt i en oversvømmet kælder. Samtidig skal du huske at vaske hænder og tøj grundigt, efter at have været i kontakt med spildevandet.

 

Er skaden sket – dit forsikringsselskab

I mange tilfælde kan du få erstatning fra dit forsikringsselskab, hvis oversvømmelsen skyldes vand fra kloakken. Derimod dækker forsikringen ikke, hvis oversvømmelsen skyldes vand fra fx åer, vandløb eller søer. Her kan du til gengæld søge om erstatning hos Stormrådet.