Ålebækken Renseanlæg

 

Oprensning og nye bassiner ved Ålebækken Renseanlæg

Vi er i gang med et større arbejde på en grund ved Teknikerbyen. Vi fjerner forurenet jord og etablerer to spildevandsbassiner, der skal reducere overløb til Mølleåen.

 

Kort om projektet

Da Ålebækken Renseanlæg blev taget ud af drift omkring 1980, fjernede man ikke de gamle installationer. På grunden er der også et spildevandsbassin, som stadig bliver brugt ved kraftige regnskyl. Det giver af og til nogle lugtgener ved Teknikerbyen, og hvis bassinet bliver fyldt, er der et overløb til Mølleåen.

For at reducere risikoen for overløb til Mølleåen etablerer vi to underjordiske spildevandsbassiner. Ved kraftige regnskyl vil de tilbageholde en stor del af vandet, så kloaknet og Mølleåværket ikke bliver overbelastet. Hvis der kommer rigtigt meget vand, vil det eksisterende spildevandsbassin også blive taget i brug.

Jorden på grunden er lettere forurenet, og derfor skal vi fjerne de øvre jordlag. Det kræver, at vi først fjerne træer og anden bevoksning på grunden.

De gamle bassiner fylder vi op med jord, så der ikke er fare for at falde i dem, når området bliver åbnet.

Når entreprenørerne er færdige, åbner vi området for offentligheden. Her vil nogle af de gamle betoninstallationer være bevaret og fremstå som skulpturer i den natur, der igen skal brede sig i området.

 

Overordnet tidsplan

 

Forår 2019
Fældning og flisning af træer

Sommer 2019
Oprydning af affald
Oprensning og bortkørsel af forurenet jord

Efterår 2019
Nedrivning af bolig på grunden
Udgravning til bassin 1 og 2
Etablering af bassin 1 og 2

2020/2021
Færdiggørelse af bassin 1 og 2
Renovering af grunden
Ledningsarbejde
El-arbejde

Arbejdet forventes afsluttet i sommeren 2021.