fbpx

Den Historiske Fæstningskanal i Lyngby

Fæstningskanalen er et militært forsvarsværk, som man skabte for at være forberedt på en eventuel krig. Hvis der kom krig, kunne man lede vand fra Furesøen gennem Lyngby til Ermelunden og her fra oversvømme et område ud til Øresund og til Utterslev Mose.

Fæstningskanalen er en del af det, der hedder Københavns Befæstning, der skulle beskytte hele hovedstaden. Fæstningskanalen i Lyngby er mere end 100 år gammel.

Fredningen af den grønne landskabskile mellem Ermelunden og Lyngby Sø har sikret og har til formål at muligheden for at genåbne Fæstningskanalen en dag kan realiseres. At det gamle trace er fredet betyder, at man ikke kommer til at ændre på traceet, ligesom man heller ikke kommer til at grave ned i det gamle trace.

Derudover skal det rekreative element langs traceet bevares eller forbedres og området skal fortsat være korridor for fremme af flora og fauna.