fbpx

Klimatilpasning i Hummeltoft- og Buskevejskvarteret

I august 2020 går Lyngby-Taarbæk Forsyning i gang med forberedelserne til et klimatilpasningsprojekt i kvarteret omkring Hummeltoften og Buskevej.

Formålet er at reducere risikoen for oversvømmelser i området og samtidig forbedre vandkvaliteten i Lyngby Åmose og Lyngby Sø. Markeringen på kortet viser det område, vi skal arbejde i.

Klimaforandringerne giver mere regn og kraftigere regnskyl, og det sætter kloaknet og renseanlæg under pres. Når kloakkerne ikke kan følge med, resulterer det i oversvømmede veje og kældre samt overløb til naturen.

Med dette klimatilpasningsprojekt adskiller vi regnvand og spildevand. Vi lægger et helt nyt rørsystem til regnvandet, og efter rensning bliver regnvandet ledt ud i Lyngby Sø.

Dermed øges den samlede kapacitet, og spildevandskloakken bliver ikke påvirket så meget af regnskyl. Det reducerer risikoen for oversvømmelser i kvarteret og antallet af overløb til Lyngby Åmose og Lyngby Sø.

Projektet er en del af Lyngby-Taarbæk Kommunes Spildevandsplan, og det indledes i august, hvor vi udfører geotekniske undersøgelser, herunder boringer med en borerig for at klarlægge eventuelle forhindringer i jorden. Selve anlægsarbejdet indledes i begyndelsen af 2021 og varer cirka 1½ år.

Regnvand på egen grund

I første omgang skal regnvandsledningerne opsamle regnvandet fra vejarealerne, men i forbindelse med projektet er det også muligt for grundejerne at koble deres regnvand til de nye regnvandsledninger.

Det er dog ikke et krav på nuværende tidspunkt, og derfor vil det ske på frivillig basis. Når vi udfører klimatilpasning i et område, kan grundejerne desværre ikke få refunderet en del af tilslutningsbidraget. Det betyder, at den enkelte grundejer skal betale for eventuelle ændringer, der udføres på egen matrikel.