fbpx

Trongården


Illustration af det nye boligområde ved Trongårdsparken. Området får separeret regnvandet og bassinerne i toppen af billedet er regnvandsbassiner, der bliver en integreret del af området.

 

Ved Trongårdsparken ser en ny bydel dagens lys i de kommende år. Der bliver både bygget boliger og et nyt gymnasium ud mod motorvejen.

Derfor skal Lyngby-Taarbæk Forsyning byggemodne området og etablere spildevands- og regnvandsledninger. Vi skal også etablere regnvandsbassiner, der bliver en integreret del af boligområdet.

Lyngby-Taarbæk Forsynings arbejde komme til at ligge i etaper, når det passer ind i det andet byggearbejde. Arbejdet vil foregå fra omkring sommeren 2019 til sommeren 2020.

Generelt vil vores arbejde foregå med gravemaskiner, og derfor vil det ikke give store støjgener eller rystelser til naboerne. Da arbejdet også foregår på markerne, vil arbejdet ikke påvirke trafikken.