Strategi- og handleplan

Vores overordnede målsætning er, at kloaksystemet skal udbygges, renoveres og vedligeholdes, så:

  1. Ledningsnettet overholder gældende servicemål fra Spildevandskommiteens Skrift nr. 27, hvilket dermed svarer til en landsdækkende praksis.
  2. Vi overholder myndighedskrav for udledninger til vandmiljøet.
  3. Vi minimerer følgerne af ekstremregn i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.
  4. Vi lever op til nutidens krav og standarder for arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige forhold.
  5. Bassiner og bygværkers udformning og placering ikke er til gene for det omgivende nærmiljø, men tværtimod at regnvandsbassiner og andre lokale løsninger kan bidrage positivt til miljøet og give mulighed for flere rekreative oplevelser i lokalområdet.

Her kan du se hele vores Strategiplan 2012 for afløbssystemet samt bilagsrapporten.