Vand

En af vores vigtigste opgaver er at sikre, at vores 55.000 kunder i Lyngby-Taarbæk Kommune får rent drikkevand ud af vandhanen. Årligt leverer vi cirka 3 millioner m³ vand til vores kunder. 40 procent af vandet producerer vi på vores to vandværker, mens det resterende kommer fra Sjælsø Vandværk, der drives af Novafos.

Vandet ledes ud til vores kunder gennem mere end 210 kilometer hovedledning og 100 kilometer stikledning.

 

Rent drikkevand og nyt vandværk

Vores løbende analyser viser, at drikkevandet har høj kvalitet – og det skal det også have fremover. Derfor vil vi i de kommende år bygge et nyt vandværk ved vandtårnene på Centrifugevej. Det skal erstatte vores nuværende vandværker, ligesom de to vandtårne bliver sløjfet. Økonomisk set er det den rigtige løsning, da det er dyrere at renovere vores nuværende vandværker end at bygge et nyt.

Med det nye vandværk fremtidssikrer vi forsyningen af rent drikkevand, ligesom vi får mulighed for at producere en større del af vandet selv.

 

Mindre vandspild og elektroniske vandmålere

Gennem de seneste år har vi haft stort fokus på at undgå vandspild. Det har vi gjort ved at udskifte mange kilometer vandledninger efter en prioriteret plan, hvor de ældste ledninger, og dem med flest brud, bliver skiftet først. Vi udskifter omkring otte kilometer vandledninger om året, og siden 2011 er vandspildet faldet fra 9,85 procent til 7,8 procent.

For at have endnu mere styr på vandspild og på forbruget hos vores kunder begynder vi i 2017 at installere elektroniske vandmålere hos alle forbrugerne. Med de nye vandmålere kan både kunder og forsyning følge vandforbruget meget præcist, og dermed kan vi opdage brud tidligere og reducere vandspildet yderligere.