Vand

En af vores vigtigste opgaver er at sikre, at vores 55.000 kunder i Lyngby-Taarbæk Kommune får rent drikkevand ud af vandhanen. Årligt leverer vi cirka 3 millioner m³ vand til vores kunder. 40 procent af vandet producerer vi på vores to vandværker, mens det resterende kommer fra Sjælsø Vandværk, der drives af Novafos.

Vandet ledes ud til vores kunder gennem mere end 210 kilometer hovedledning og 100 kilometer stikledning.

 

Rent drikkevand og nyt vandværk

Vores løbende analyser viser, at drikkevandet har høj kvalitet – og det skal det også have fremover. Derfor vil vi i de kommende år bygge et nyt vandværk på Centrifugevej. Det skal erstatte vores nuværende vandværker, ligesom det sidste vandtårn på Centrifugevej også bliver revet ned. Økonomisk set er det den rigtige løsning, da det er dyrere at renovere vores nuværende vandværker end at bygge et nyt.

Med det nye vandværk fremtidssikrer vi forsyningen af rent drikkevand, ligesom vi får mulighed for at producere en større del af vandet selv.