fbpx

Nyt vandværk


I 2017 rev vi et vandtårn ned for at give plads til det nye og mere rentable vandværk.

 

Vi er ved at bygge et nyt vandværk, der skal sikre større egenproduktion af vand. Det skal erstatte vores to gamle vandværker, der ikke længere er rentable at drive.

I 2018 har vi sammen med vores rådgivere arbejdet på projektforslaget til det nye vandværk, der kommer til at ligge på Centrifugevej ved DTU.

Vi indledte byggeriet af det nye vandværk i september 2019 og forventer, at byggeriet er færdigt i slutningen af 2020.

Det nye vandværk får større kapacitet end de to nuværende. Det betyder, at vi kan øge mængden af egenproduceret vand. I dag producerer vi 40 procent af vandet på vores to vandværker, mens vi importerer det resterende fra Sjælsø Vandværk. Det er målet, at vi med det nye vandværk kan producere 60 procent selv.

I efteråret 2019 kan der være støjgener fra byggeriet, da vi skal etablere vandværkets fundament. Det gør vi med pilotering og spunsning, der både kan larme og give rystelser.