fbpx

Spørgsmål og svar om vand

Her finder du svar på nogle af de mest gængse spørgsmål om drikkevandet.

 

Drikkevandets hårdhed i Lyngby-Taarbæk ligger mellem 18-21° dH – det vil sige, at vandet er hårdt. Vandets hårdhed har blandt andet betydning, når du skal installere vaske- og opvaksemaskine.

Udtrykket hårdhed dækker over vandets indhold af calcium og magnesium. Hårdheden afhænger af tilførslen af disse ioner til grundvandet – se mere om grundvand her.

 

Sådan karakteriseres vandets hårdhed

0-4°dH Meget blødt
4-8°dH Blødt
8-12°dH Middelhårdt
12-18°dH Temmelig hårdt
18-30°dH Hårdt
30-°dH Meget hårdt

 


Trykket i din vandledning kan variere alt efter, hvor du bor. Bor du i et område, der ligger lavt, vil du have et højere vandtryk end i et område, der ligger højt.

 

 

 


I lighed med resten af Nordsjælland har vi i Lyngby-Taarbæk hårdt vand i vandhanerne. Det betyder, at vandet indeholder en hel del kalk, og det er grunden til, at vi jævnligt skal afkalke vandhaner, el-kedler og andre apparater, der bruger vand.

HOFOR har haft et forsøgsprojekt i Brøndby, hvor de fjerner en del af kalken i drikkevandet. Fordelen ved blødere vand er, at kalken giver færre gener i hjemmet, og at der derved bruges færre kemikalier. I områder med blødt vand skal man også bruge mindre vaskepulver, og mindre tilkalkede apparater har lavere elforbrug. Derfor er der mange gode grunde til at ønske blødere vand.

I Lyngby-Taarbæk Forsyning har vi dog ikke planer om at blødgøre vandet – og det er der primært tre grunde til:

 • Teknologi i udvikling
  Forsøget med blødgøring i Brøndby er det første i landet. Der er flere måder at blødgøre på, og teknologien er inde i en stor udvikling. Derfor er det en god idé at se, hvor udviklingen bevæger sig hen.
 • Vand fra flere vandværker
  I Lyngby får vi 40 procent af vandet fra vores egne vandværker, mens de resterende 60 procent kommer fra Sjælsø Vandværk. Da Sjælsø Vandværk har besluttet ikke at blødgøre, ville effekten af blødgøring på Lyngbys vandværker forsvinde, da vandet i ledningerne bliver blandet.
 • Pris
  Det kræver en betydelig investering at etablere et blødgøringsanlæg. Et foreløbigt overslag lyder på 20 millioner kroner. Det vil dermed gøre vores nye vandværk cirka 30 procent dyrere. Hertil kommer driften og de kemikalier, der skal bruges.
  På grund af udviklingen vil det højst sandsynligt blive billigere at etablere blødgøringsanlæg på sigt.

Hvis du oplever ikke at have vand i dine vandhaner eller at vandtrykket er lavt, kan det skyldes, at der er et brud på en vandledning, eller at vi er i gang med at renovere vandledninger i dit lokalområde. Du vil altid modtage et informationsbrev fra os, inden vi går i gang med at renovere i dit område.

Når vi renoverer vandledningerne kan der opstå korte afbrydelser af vandet. Hvis vi er nødt til at lukke for vandet i længere tid, informerer vi om det her på hjemmesiden og via vores SMS-service. Hvis du ikke er tilmeldt, kan du gøre det her.

Hvis du ved, at vi skal lukke for vandet, kan det være praktisk at aftappe noget vand forinden, så du har noget at drikke og til toilet-skyl.

Læs mere om vores renoveringsprojekter her.

 

 


Vi kan være nødt til at lukke for vandet ved akutte brud og ved planlagte ledningsarbejder.

Ved akutte brud informerer vi her på hjemmesiden og via vores SMS-service – tilmeld dig her.

Ved planlagt ledningsarbejde informerer vi i lokalområdet på forhånd, og vi varsler, hvis der bliver lukket for vandet i længere tid.

 


Hvis der har været brud, og når vi har skiftet en vandledning, kan dit kolde vand være uklart eller misfarvet.

Der er tale om et forbigående fænomen, der skyldes, at aflejret kalk og jern rives med fra vandledningssystemet. Misfarvningen er uskadelig og ikke sundhedsfarlig. For at få rent vand igen, skal du gennemskylle dine vandrør ved at lade alle vandhaner løbe et par minutter, indtil vandet igen er klart. Rens eventuelt filtrene til vandhanerne bagefter.

 

Mælkehvidt vand:
En mælkehvid farve skyldes luftbobler i vandet. Det er ikke sundhedsskadeligt.
Boblerne forsvinder af sig selv ved henstand (vandt bliver klart nedefra og op).

 

 


Hvis dit vasketøj er blevet misfarvet på grund af rust i vandet, kan du gøre følgende:

 • Læg tøjet i vand tilsat 100 gram citronsyre pr. 10 liter vand. Brug så varmt vand, som tøjet kan tåle.
 • Brug en plastbalje og ikke badekar eller håndvask, da syren kan ødelægge emaljen. 
 • Lad tøjet ligge i blandingen fra 30 minutter til et døgn afhængigt af, hvor kraftig en misfarvning, der er tale om.
 • Vrid tøjet, og vask det igen i en varm sodaopløsning med 3 dl soda til 10 liter vand. Tøjet skylles bagefter i vaskemaskinen.

Vær opmærksom på, at syren i nogle tilfælde kan skade tøjets farver og angribe lynlåse og knapper af metal.

 


I Lyngby har vi otte kildepladser omkring vandværkerne i Lyngby og Dybendal. Vi har tilladelse til at indvinde 1,3 millioner m³ vand fra kildepladserne. Det svarer til omkring 40 procent af det vand, vi leverer til vores kunder. Det resterende vand kommer fra det regionale vandværk Sjælsø, der drives af Nordvand.

 


I et almindeligt hjem har man et vejledende forbrug på cirka 50 m³ pr. voksen og 25 m³ pr. barn om året.