Rapporter fra vandværker og vandledningsnet

Lyngby Vandværk
Lyngby vandværk ligger på Gl. Lundtoftevej 9A og indvinder cirka 700.000 m³ vand om året. Vandet indvindes fra fem boringer placeret i området.
Se vandanalyserne fra Lyngby Vandværk

 

Dybendal Vandværk
Dybendal vandværk ligger på Dybendalsvej 19 og indvinder cirka 600.000 m³ vand om året. Vandet indvindes fra tre boringer omkring vandværket.
Se vandanalyserne fra Dybendal Vandværk

 

Sjælsø Vandværk
Sjælsø vandværk producerer 6.800.000 m³ vand om året – hvoraf vi modtager cirka 2.000.000 m³. Det er Nordvand, som driver vandværket.

 

Lundtofte pumpestation
Analyserapport for Lundtofte pumpestation

 

Ledningsnettet
Analyserapport for ledningsnettet