Vandledninger

gravearbejde-300x200Vi har godt 300 kilometer vandledninger. Heraf er omkring 210 kilometer hovedledninger, mens de resterende er stikledninger, der ligger i offentligt areal.

Vi er ved at opdele nettet i sektioner, så vi mere effektivt kan finde frem til lækager og brud på vandledningerne. Vi har desuden ventiler og stophaner på ledningerne, så vi kan gå ind og aflukke en specifik strækning.

Vi arbejder løbende på at fremtidssikre vores vandledningsnet, så vi opnår den største forsyningssikkerhed.

Her kan du se, hvor vi arbejder i øjeblikket.