Hvem ejer vandledningerne?

Lyngby-Taarbæk Forsyning ejer de store hovedledninger, der ligger i vejene. Fra hovedledningerne er der stikledninger til de enkelte huse. Vi ejer stikledningen fra hovedledning til skel. Det betyder, at det er vores ansvar at vedligeholde disse ledninger.

Fra skel og ind til ejendommen er det grundejerens ledning, og derfor er det også grundejerens ansvar at vedligeholde den del af stikledningen. Stophanen er placeret i offentligt areal som regel ved skel.

Hvis du får vand fra en vandledning, som giver vand til flere ejendomme, er alle brugere af vandet fælles om ansvaret for stikledningen og derfor også for vedligeholdelsen. Oftest vil der være tinglyst en deklaration på ejendommen om dette.