fbpx

Kontrol af vandmåler

Du skal ikke betale for mere vand, end du bruger. Derfor er der store krav til de vandmålere, som du afregner vand efter. Vi har fra 2010 indført stikprøvekontrol af vores målere. Læs mere om kontrolproceduren her.

Alle de vandmålere, vi sætter op, er typegodkendte og verificerede på fabrikken.

At en måler er typegodkendt betyder, at målertypen opfylder myndighedernes krav, mens verificeringen angiver, at måleren er testet på et godkendt laboratorium og opfylder myndighedernes krav med hensyn til målenøjagtighed.

Du har altså en god sikkerhed for, at din vandmåler måler korrekt, når den bliver sat op. For at sikre, at måleren ikke kommer til at måle forkert som følge af slitage eller aflejringer, fører vi løbende kontrol med målernes målenøjagtighed.

Hvis du mener, at din vandmåler måler forkert, kan du henvende dig til os og bede os om at teste måleren. Hvis målerens nøjagtighed ligger uden for det acceptable niveau på +/- 4%, betaler vi for testen, og vi regulerer naturligvis dit forbrug.

Ligger vandmålerens nøjagtighed derimod inden for det acceptable niveau, skal du betale for testen. For en Qn 2,5 vandmåler koster det 1.000 kroner inkl. moms. For større vandmålere vil prisen blive oplyst ved henvendelse til Lyngby-Taarbæk Forsyning. Alle test af målernes nøjagtighed foretages af et godkendt målerlaboratorium.