Skift af vandmåler

I de kommende år skal vi udskifte alle vandmålere til nye, elektroniske målere, der giver både kunder og Lyngby-Taarbæk Forsyning en række fordele.

Den nye, elektroniske måler adskiller sig fra den gamle på flere måder:

 • Den er firkantet og ikke rund. Hvis man har skåret et hul omkring den gamle måler, er det derfor ikke sikkert, at hullet passer til den nye.
 • Den kan vende alle veje, så installationen behøver ikke længere være vandret ved måleren.
 • Den kan give en alarm, hvis vandforbruget ændrer sig, eller hvis der er et lille, konstant forbrug, der tyder på et brud, løbende toilet m.m.
 • Den bliver aflæst af en sender på skraldebilen.

 

Hvornår skifter vi måleren?

Det er firmaet Bravida, der skifter målerne. Målerne bliver skiftet områdevis – også selvom en vandmåler er skiftet for nylig. Vi begynder i februar 2017, og i god tid inden måleren skal skiftes, får du et brev fra Bravida med et tidspunkt for skiftet.

 

Hvad skal du gøre?

Vær hjemme
Det er vigtigt, at du er hjemme, når Bravida skifter din vandmåler. Hvis tidspunktet ikke passer dig, skal du ændre tiden senest to dage før det planlagte besøg – det gør du her. Du kan også ringe til Bravida på 25 25 39 39 mandag-torsdag fra klokken 8-15.

Hvis du ikke er hjemme, når vi kommer, vil du blive pålagt et gebyr på 250 kroner.

 

Fri adgang til din måler
Vi har mange aftaler i løbet af en dag, og vi vil gerne overholde de tider, vi har aftalt. Derfor skal der være fri adgang til måleren, og vi har ikke tid til at vente på, at et skab eventuelt skal tømmes først.

 

Hvem har ansvaret?

 

Vores ansvar
Det er Lyngby-Taarbæk Forsyning, der ejer selve vandmåleren. Derfor er det os eller vores leverandør, der skifter vandmåleren, og det er vores ansvar, at måleren virker korrekt. Derfor foretager vi jævnligt stikprøvekontrol af vandmålerne.

Det er Bravida, der står for udskiftning af vandmålere.

 

Dit ansvar
Selve vandinstallationen er dit ansvar, og den begynder ved skellet til din ejendom. Det betyder, at det er dit ansvar at vedligeholde rør, lukkeventiler m.m.

I enkelte tilfælde oplever vi, at en vandinstallation er i så dårlig stand, at vi ikke kan skifte vandmåleren, uden der sker skade på installationen. I de tilfælde beder vi ejeren om at udføre de nødvendige forbedringer, før vi kan skifte måleren.

Inden vi skifter vandmåleren, skal du undersøge, om ventilen før måleren kan lukke for vandet. Kan den ikke det, skal du få en VVS-installatør til at skifte den, inden vi skifter måleren. Nogle har også en ventil efter vandmåleren, og den skal også virke.

Det er en god idé at tjekke ventilerne jævnligt, da det er rart at kunne lukke for vandet, hvis der opstår en vandskade.

 

Sådan afprøver du, om ventilerne kan lukke for vandet

 1. Åbn for en vandhane så tæt ved måleren som muligt.
 2. Luk ventilen før måleren, så viseren på måleren stopper.
 3. Tjek, at vandet ikke løber.
 4. Luk op for ventilen igen.
 5. Luk derefter ventilen efter måleren, så målerens viser stopper.
 6. Tjek, at vandet ikke løber.
 7. Luk op for ventilen igen.
 8. Sluk for vandhanen.