Vi fælder træer ved Teknikerbyen

I øjeblikket er vi ved at fælde en masse træer på vores grund ved Teknikerbyen. Arbejdet skyldes, at vi skal rense grunden for jordforurening og etablere to nye spildevandsbassiner, der skal reducere overløb til Mølleåen.

Så beboere i området og hundeluftere og motionister på stien langs Mølleåen kan nu se arealet, der tidligere lignede en skov. I forbindelse med arbejdet vil der være nogle støjgener i området.

 

Projektet skal reducere
overløb og lugtgener

Ålebækken renseanlæg lå tidligere på grunden. Det blev taget ud af drift omkring 1980, men den gang fjernede man ikke de gamle installationer. På grunden er der også et spildevandsbassin, som stadig bliver brugt ved kraftige regnskyl. Det giver af og til nogle lugtgener ved Teknikerbyen, og hvis bassinet bliver fyldt, er der et overløb til Mølleåen.

For at reducere risikoen for overløb til Mølleåen etablerer vi to underjordiske spildevandsbassiner. Ved kraftige regnskyl vil de tilbageholde en stor del af vandet, så kloaknet og Mølleåværket ikke bliver overbelastet. Hvis der kommer rigtigt meget vand, vil det eksisterende spildevandsbassin også blive taget i brug.

Jorden på grunden er lettere forurenet, og derfor skal vi fjerne de øvre jordlag. Og vi fylder også de gamle bassiner op med jord, så der ikke er fare for at falde i dem, når området bliver åbnet.

Når entreprenørerne er færdige, åbner vi området for offentligheden. Her vil nogle af de gamle betoninstallationer være bevaret og fremstå som skulpturer i den natur, der breder sig i området.