fbpx

Vi flytter tættere på kunderne

11. august 2020

Administrationen i Lyngby-Taarbæk Forsyning flytter fra Hjortekærbakken til Firskovvej. De nuværende lokaler er en midlertidig løsning, og med den nye placering får kunderne lettere adgang til administrationen.

I 2011 flyttede Lyngby-Taarbæk Forsynings administrative medarbejdere til midlertidige pavilloner ved Mølleåværket på Hjortekærbakken. Området er fredet, og tilladelsen til at benytte pavillonerne udløber i 2021. Derfor har Lyngby-Taarbæk Forsyning undersøgt mulighederne for, hvor administrationen bedst kan placeres, og valget er faldet på Firskovvej nr. 38.

”Vi har haft flere scenarier i spil – også om vi skulle søge om dispensation til at blive boende ved Mølleåværket. Selvom den placering giver synergier internt, har vi fravalgt den mulighed i respekt for fredningen af Mølleådalen. Nu har vi i stedet fundet nogle egnede lokaler tættere på Lyngby centrum, og det bringer os tættere på flere af kunderne – og også på vores medarbejdere på genbrugsstationen”, forklarer Flemming Horn Nielsen, der er administrerende direktør i Lyngby-Taarbæk Forsyning.

 

Nye lokaler optimerer arbejdet

De sidste 10 år er der sket en stor udvikling i Lyngby-Taarbæk Forsyning, og i de kommende 6 år har virksomheden planlagt anlægsarbejder for 1 milliard kroner. For at kunne håndtere og gennemføre de mange store projekter sikkert kræver det både flere medarbejdere og bedre rammer – og det giver de nye lokaler også mulighed for.

”Vi var ved at vokse ud af pavillonerne på Hjortekærbakken, og når vi skal styre meget store projekter sikkert i mål, er det vigtigt, at de fysiske rammer er optimale for arbejdet. På Firskovvej får vi fx mulighed for at indrette projektrum, hvor både vores egne projektledere og rådgivere kan arbejde sammen. Det giver de bedste muligheder for, at projekterne holdes på sporet”, fortæller Flemming Horn Nielsen.

 

Kontorlokalerne på Firskovvej skal i løbet af efteråret renoveres og indrettes, så de passer til Lyngby-Taarbæk Forsynings behov. Selve indflytning sker derfor først 1. februar 2021.