fbpx

Vi genoptager udskiftning af vandmålere i 2020

Alle vores kunder kan se frem til, at den gamle vandmåler bliver udskiftet. Vi genoptager udskiftningerne i begyndelsen af 2020 og forventer at være færdige ved udgangen af 2021. Det tager noget tid at skifte 11.500 målere, men vi sætter alle kræfter ind på det.

De nye vandmålere er elektroniske, så de kan fjernaflæses automatisk. Kunderne får den fordel, at de ikke skal huske at aflæse forbruget hvert år. De nye målere kan også vise en alarm ved unormalt forbrug. Derved kan skjulte brud blive opdaget i tide og spare kunderne for penge og besvær.

Lyngby-Taarbæk Forsyning får også fordele af de nye vandmålere. Dels får vi aflæst vandforbruget hos alle kunder, og dels kan vi lettere spore vandbrud på ledningsnettet, da vi har mulighed for at følge vandforbruget løbende. Hvis der i et område ikke er overensstemmelse mellem den udpumpede mængde vand og det faktiske forbrug, kan der være et uopdaget vandbrud.

I september installerer vi den nye vandmåler hos 100 forbrugere i et udvalgt område i Virum for at teste om, vandmåleren sender data korrekt elektronisk. Efter to måneder evaluerer vi målerne, og hvis testen er forløbet positivt, begynder vi at udskifte målerne hos resten af vores 11.500 kunder.

Vi orienterer den enkelte husstand 2-3 uger før den planlagte udskiftning, og tiden kan naturligvis ændres, hvis den ikke passer.

 

Også nye vandmålere i Virum
I 2017/18 fik en række kunder i Virum installeret en ny vandmåler, der kunne fjernaflæses fra skraldebilerne. Fjernaflæsningen gav desværre nogle problemer samtidig med, at de ikke levede op til vores forventninger. Vandforbruget er blevet registeret korrekt på selve vandmåleren.

Derfor vil vi ikke fortsætte med at bruge denne type måler. Det betyder desværre, at vi igen skal ulejlige vores kunder i Virum – for de skal naturligvis også have en vandmåler, der sender data korrekt til skraldebilerne.

Vi beklager ulejligheden.