Forsyningssikkerhed og udvikling

I 2018 investerede Lyngby-Taarbæk Forsyning 100 millioner kroner i forsyningssikkerhed. Med investeringerne fremtidssikrer vi blandt andet vandforsyning, ledningsnet og renseanlæg, og vi klimatilpasser områder i kommunen, så vi reducerer risikoen for vand i kældre og på veje.

 

Resultater i 2018:

  • Skraldebilerne hentede mere end 2.200 ton affald til genanvendelse – det er 257 ton mere end i 2017.
  • 172.000 besøgte genbrugspladsen – og afleverede mere end 14.000 ton affald.
  • Vi indsamlede 32 ton visne juletræer.
  • Vores gasmotor på Mølleåværket producerede grøn strøm for 1,4 millioner kroner.
  • Nye pumper på Mølleåværket giver en strømbesparelse på 800 kroner om dagen.
  • Vi anlagde en 3,2 km lang vandledning fra vandværket i Dybbendal til det nye vandværk ved DTU.
  • Vi afsluttede renoveringen af kloaknettet i Taarbæk.
  • Vi afsluttede klimatilpasningsprojekterne i og omkring Virumparken og Badeparken.
  • Vi holdt driftsomkostningerne i ro, og vi opfyldte effektiviseringskravene samtidig med, at vi udviklede virksomheden. Derfor kom vi ud af 2018 med et tilfredsstillende økonomisk resultat.

 

I vores årsberetning for 2018 kan du læse mere om Lyngby-Taarbæk Forsynings resultater og aktiviteter, der alle handler om at sikre vores kunder god service i form af forsyningssikkerhed, klimatilpasning samt en fremtidssikret og miljøvenlig forsyning.

 

På denne side finder du vores årsberetninger siden 2012.