Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Afhentning om vinteren

Det skal være sikkert for din skraldemand at tømme dit affald. Også når det er vinter. Vi har derfor brug for din hjælp til at gøre skraldemandens arbejde sikkert. Så sikrer du også, at du kan få hentet dit affald.

Hanger med beholder er ikek sat på plads

Når vinteren er over os, er der risiko for, at fortove, veje og indkørsler bliver glatte. Vi gør, hvad vi kan for at hente alt affald, men det er op til skraldemanden at vurdere, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at indsamle dit affald.

Hvis vurderingen er, at sikkerheden ikke er god nok, bliver dine beholdere ikke nødvendigvis tømt eller sat tilbage på deres plads. 

Hvis ikke adgangsvejen kan blive sikker nok, kan du stille dine beholdere ud til skel og sørge for, at vejen fra skraldebilen og hen til beholderen er sikker. 

Her får du en tjekliste til den kolde tid:

  • Sørg for, at sne er ryddet væk, og der ikke er glat – det gælder på hele adgangsvejen, fra dine beholdere og ud til skraldebilen
  • Adgangsvejen skal være i orden fra kl. 7 på tømmedagen
  • Brug gerne grus i stedet for vejsalt, da salt er dårligt for grundvandet
  • Hvis der lander så meget sne, at sneploven skaber en snevold ind mod fortovet, så lav et hul i snevolden, som skraldemanden kan bruge som passage
  • Tænd lys, så vejen hen til dine beholdere er oplyst, og skraldemanden kan se, hvad han laver
  • Sørg for at løsne affaldet på tømmedagen. Fx kan poser eller haveaffald sidde fast i bunden af beholderen i frostvejr. Beholderen bliver banket nogle gange for at få alt ud, men det kan ikke altid lykkes, og hvis beholderen bankes for mange gange, risikerer den at flække.

Vejret kan medføre forsinkelser

Da de store indfaldsveje og større veje nær din bolig også kan blive påvirket af vejret, kan der generelt opstå lidt forsinkelse, når der er sne, is eller frost. 

I tilfælde af forsinkelser kan du lade din beholder stå fremme, indtil skraldemanden har tømt den.