Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Det kontrollerer vi

Vi kontrollerer løbende vores drikkevand, så vi hele tiden har styr på, at kvaliteten er høj, og at vandet ikke er forurenet.

FAQ om kontrol af vandkvalitet

Hvor ofte tjekker i vandets kvalitet?

Årligt tager vi cirka 75 prøver fra boringer, vandværker, pumpestation og på ledningsnettet.

Hvad analyserer i vandet for?

Se, hvad vi analyserer for i de årlige vandkvalitetsrapporter og resultater fra de enkelte vandprøver.

Årlige vandkvalitetsrapporter

Resultater fra enkelte vandprøver

Undersøger I for PFAS i drikkevandet?

Vi tjekker vores drikkevandsboringer mindst 1 gang om året. Ifølge lovgivningen er minimumskravet hvert 3. år.

Det betyder, at alt drikkevand fra vores vandværk overholder sundhedsmyndighedernes skærpede krav.

Ud over at kontrollere vandet fra vores drikkevandsboringer tager vi flere gange årligt prøver for PFAS-stoffer fra andre udvalgte boringer i Lyngby-Taarbæk Kommune. På den måde kan vi kortlægge udbredelsen og være på forkant, hvis PFAS-stoffer truer med at forurene vores drikkevand.