Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Betaling

I Lyngby-Taarbæk Forsyning sender vi en regning for forbruget af vand/vandafledning og affald to gange om året.

I januar sender vi årsafregningen ud. Den indeholder opgørelsen for det foregående år og aconto-raten for januar-juni. Årsafregningen har forfaldsdato 10. februar.

Anden acontorate, der dækker anden halvdel af året, sender vi ud i juli. Den har forfaldsdato 10. august.

Gebyr for papirpost

Du skal være opmærksom på, at vi opkræver et gebyr på 50,00 kroner for at sende regningen ud med posten. Derfor er det er en god idé at tilmelde sig e-Boks eller Betalingsservice – så glemmer du heller ikke at betale og slipper derfor for rykkergebyrer. I e-Boks finder du Lyngby-Taarbæk Forsyning under Private – El & Forsyning.

Afregning af vandforbrug

Vi har i 2021/2022 udskiftet langt de fleste målere, så vi kan fjernaflæse vandmålerne automatisk. Hvis du ikke har fået skiftet måleren endnu, eller vi ikke kan modtage aflæsningen, vil du modtage et aflæsningskort i december måned og vi skal have din indberetning lige efter nytår. Hvis vi ikke modtager den, beregner vi dit vandforbrug ud fra et skøn. 

Ejendommens ejer hæfter for afregningen i boligenheder, hvor der ingen bruger er.

Manglende betaling

Hvis du ikke betaler for forbruget inden den fastsatte frist, indleder vi en rykkerprocedure. I sidste ende lukker vi, hvor det er muligt, for vandet til ejendommen, hvis vi ikke modtager betaling. Det gør vi jævnfør vandforsyningsregulativet.

Først når det fulde beløb, inklusiv lukke- og åbnegebyr, er betalt, åbner vi igen for vandet.

Renter og gebyrer

Renter og gebyrer

 
Rente ved for sen betaling er Nationalbankens udlånsrente + 8%
Gebyr for rykker 1 100 kr. – momsfrit
Gebyr for rykker 2 100 kr. – momsfrit
Gebyr for fremsendelse til inkasso 100 kr. – momsfrit
Gebyr for skønnet aflæsning 100 kr. – momsfrit
Lukkegebyr 600 kr. – momsfrit
Åbnegebyr 750 kr. – inklusiv moms
Varslet kontrolaflæsning  250 kr. – momsfrit
Forgæves kørsel ved varslet besøg  250 kr. – momsfrit
Gebyr for flytteafregning 150 kr. – inklusiv moms
Gebyr for at fremsende faktura med post (pr. stk.)   50 kr. – inklusiv moms
Gebyr for betalingsaftale med afdragsordning  225 kr. – momsfrit
Gebyr for rykker for ikke at reagere på målerskifte 150 kr. – momsfrit
Øvrige  
Fogedforretning, udkørsel samt evt. omkostning til låsesmed Afregnes efter faktiske omkostninger
Prøveattest vandmåler 5.000 kr. – inklusiv moms
Kommunalt vejafvandingsbidrag 3,5 %