Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Spildevand

Vi håndterer spildevandet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Spildevand er det ’brugte’ vand fra boliger og virksomheder, der løber ud i kloakken, hvor det blander sig med regnvand. Vandet ender på rensningsanlægget Mølleåværket. Rensningen er grundig og miljøvenlig, og vi sørger for en høj udnyttelse af restprodukterne til grøn energi.