Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Besøg Ålebækken Ruinpark

Ålebækken Ruinpark er en rekreativ park på 30.000 m2 og et moderne klimatilpasningsanlæg i ét. Gå på opdagelse i parken og få historien om det gamle renseanlæg fra 1942, se hvordan vi arbejder med klimatilpasning og oplev det unikke dyre- og planteliv. I parken er der informationsskilte, lydfortællinger og opgaver til børn.

Dronefoto af Ålebækken Ruinpark

Her finder du Ålebækken Ruinpark

Adresse:
Bredevej 120
2830 Virum

Der er adgang til parken fra både Bredevej 120, Teknikerbyen og fra stien langs Mølleåen. Der er gratis adgang til parken.

Hent vejledningen før du besøger parken

Vejledningen indeholder information om parken, et oversigtskort og hjælp til løsningen af opgaverne.   

Det kan du opleve

I ruinparken har vi skabt et nyt landskab ovenpå det nedlagte renseanlæg. Nogle af de oprindelige tekniske anlæg fra renseanlægget er genbrugt i det nye rekreative område, f.eks. er der lavet haver i de gamle efterklaringsbassiner, de oprindelige skærvefiltre findes stadig, og nogle af de gamle betoninstallationer fungerer som skulpturer i naturen. Samtidig rummer området et stort klimatilpasningsanlæg med 3 forsinkelsesbassiner – 2 underjordiske og 1 åbent.

Ålebækken Ruinpark har et veludbygget stisystem, et kuperet terræn og en række vandhuller samt adgang til Mølleåen. Parken rummer et rigt dyre- og planteliv.

I parken er der opsat 7 informationsskilte med fortællinger om parkens historie, klimatilpasning og biodiversitet. Der er desuden lydfortællinger med forskellige eksperter og opgaver til børn. 

Gå på opdagelse ved de 7 pitstop i parken

Kort over Ålebækken Ruinpark

1 - Velkommen til Ålebækken Ruinpark

Her ved indgangen til parken kan du læse om forvandlingen fra Nordens største renseanlæg fra 1942 til i dag, hvor området rummer et moderne klimatilpasningsanlæg og en rekreativ park med natur og biodiversitet i fokus.

Lydspot ved pitstop 1: Hør Alf Thomassen fra Lyngby-Taarbæk Forsyning fortælle om Ålebækken Ruinpark

 

2 - Underjordiske bassiner som sikring mod klimaforandringer

Klimaforandringerne medfører større mængder regn i fremtiden. Det er en udfordring for vores kloaknet, som ikke er bygget til det. I Ålebækken Ruinpark har vi bygget forsinkelsesbassiner, der kan rumme 10 millioner liter vand. Det er en vigtig del af arbejdet med klimatilpasning.

Lydspot ved pitstop 2: Meteorolog og foredragsholder Jesper Theilgaard fortæller om klimaforandringer

 

3 - Vores bassiner er med til at passe på miljøet

Ålebække Ruinpark har hele 3 forsinkelsesbassiner, der mindsker, at spildevand løber ud i Mølleåen, når det regner kraftigt.

Lydspot ved pitstop 3: Hør Alf Thomassen fra Lyngby-Taarbæk Forsyning fortælle om, hvordan vi håndterer de store vandmængder

 

4 - Sammen skal vi passe bedre på dyr og planter

Vores natur og biodiversitet er udfordret i disse år. Ålebækken Ruinpark er en ”trivselslomme” for dyr og planter og fungerer samtidig som et forbindelsesled til resten af naturen.

Lydspot ved pitstop 4: Hør Naia Morueta-Holme fortælle om betydningen af biodiversitet. Naia er biodiversitetsforsker på Københavns Universitet

 

5 - Største renseanlæg i Norden skabte bedre vandkvalitet

I 1942 åbnede Ålebækken Renseanlæg, og dengang var det Nordens største. Anlægget modtog spildevand fra 23.000 mennesker gennem 106 kilometer kloakledninger.

Lydspot ved pitstop 5: Hør Alf Thomassen fra Lyngby-Taarbæk Forsyning fortælle historien om Nordens største renseanlæg

 

6 - Fra vild natur til mere artsrigdom og biodiversitet

I Ålebækken Ruinpark har vi bevidst skabt et godt miljø for dyr og planter. Vi er bl.a. meget glade for den lille vandsalamander, der lever i parken.

Lydspot ved pitstop 6: Hør Anders Michaelsen fra Natur360 fortælle om den lokale natur ved Ålebækken.

 

7 - Sjove overraskelser og en vigtig opfordring

Under renoveringen af Ålebækken Ruinpark sugede vi en masse slam op fra efterklaringstankene. Pludselig kom der et våben op. Det blev afleveret til politiet.

Lydspot ved pitstop 7: Hør Alf Thomassen fra Lyngby-Taarbæk Forsyning fortælle om fund i renseanlægget gennem tiden.

 

Fakta om Ålebækken Ruinpark

Fra industrilandskab til naturpark og klimatilpasningsanlæg

Ålebækken Ruinpark er en rekreativ park på 30.000 m2 og samtidig et moderne klimatilpasningsanlæg, der forhindrer overløb med forurenet vand til Mølleåen og Øresund.

Ålebækken Ruinpark er skabt i rammerne af det gamle nedlagte Ålebækken Renseanlæg, der blev opført i 1942. Renseanlægget var dengang Nordens største renseanlæg, som modtog spildevand fra 23.000 mennesker gennem 106 km kloakledninger. Det kostede 2 mio. kroner at opføre.

I 1980 blev renseanlægget lukket og stod herefter uberørt hen, mens naturen fik frit spil indtil 2019, hvor Lyngby-Taarbæk Forsyning besluttede at rense jorden på området og samtidig bygge nye forsinkelsesbassiner, der skal forhindre overløb af forurenet spildevand til Mølleåen, når der kommer kraftige regnskyl.

På opdagelse i nye landskaber og gamle industrielementer
I Ålebækken Ruinpark kan du gå på opdagelse i ruinerne af det gamle anlæg, nyde parkens natur og se, hvor de nye underjordiske klimatilpassede bassiner er. Naturparken og klimatilpasningsanlægget er netop placeret her for at give området nyt liv og sætte fokus på dets historiske betydning. Derfor er de gamle tekniske elementer fra anlægget bevaret, og der er skabt haver i de tidligere efterklaringsbassiner og i de oprindelige skærvefiltre. Rundt omkring i parken ses de gamle beton- og vandspredningsinstallationer som skulpturer i naturen.

Nye forsinkelsesbassiner skaber bedre vandmiljø
Ved Ålebækken Ruinpark mødes to store spildevandsledninger – en fra Virum og en fra Lyngbys centrum. Herfra løber spildevandet videre til Mølleåværket. For at beskytte vandkvaliteten i Mølleåen har vi bygget to underjordiske spildevandsbassiner, der tilbageholder en stor del af spildevandet ved de kraftige regnskyl, som der kommer flere og flere af i Danmark. Hvis der kommer rigtig meget vand, bliver det nyrenoverede, åbne spildevandsbassin også taget i brug. De 3 bassiner kan tilsammen rumme 10 millioner liter vand og er derfor med til at reducere overløb til Mølleåen. På den måde skaber vi et bedre vandmiljø til gavn for dyr, planter og mennesker. Det store åbne forsinkelsesbassin har et automatisk skyllesystem, som holder bassinet rent efter brug og på den måde reducerer lugtgener.

Naturen og biodiversiteten i fokus
I Ålebækken har vi i samarbejde med naturplejere fra Danmarks Naturfredningsforening arbejdet på at skabe de bedste vilkår for naturen og derved fremme biodiversiteten. Forurenet jord er blevet ryddet og erstattet af ny jord, og vi har forhindret dominerende træsorter, bl.a. pil, i at tage over for at få en varieret vegetation. Under arbejdet med parken sørgede vi for at udflytte padder og krybdyr, f.eks. den lille vandsalamander, frøer og skrubtudser. De blev sat i pleje i bassiner på Frilandsmuseet, mens arbejdet stod på. Sjovt nok fandt den lille vandsalamander selv tilbage til Ålebækken.

Regler ved besøg i Ålebækken Ruinpark

  • Selvom parken har offentlig adgang, er det også et spildevandsanlæg. Derfor må I ikke kravle over hegn eller røre de tekniske anlæg. 
  • I parken får naturen i høj grad lov til at være fri og vild. Hjælp med at bevare dette ved ikke at tage grene af træer eller grave buske og planter op. 
  • I er også med til at passe på området og naturen ved at tage jeres  affald med hjem og ved at benytte området til rekreation og ikke til forsamlinger med fest og musik. 
  • Adgang er på eget ansvar. Der er vandhuller, og Mølleåen ligger tæt på, så hav et vågent øje på mindre børn.

Lokale ornitologer holder øje med biodiversiteten

Lokale ornitologer besøger Ålebækken Ruinpark fast og registrerer alle de dyr og planter, de støder på. Her kan du se en liste med de dyrearter, de indtil videre har registreret i parken.