Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu
Kort med nål på Ørholm

Ørholm: Reduktion af overløb fra Mølleåen

Projektet vil blive gennemført for at reducere overløb til Mølleåen ved Kulsviervej.

Projektet omfatter udformning af nye foranstaltninger, der kan aflaste de eksisterende systemer for håndtering af opspædet spildevand.

Lyngby-Taarbæk Forsyning er lige nu i gang med at foretage målinger i kloaksystemet, så vi kan indhente detaljerede data, som skal bruges til at udforme fremtidssikre løsninger. Data vil således blive brugt som beslutningsgrundlag til de løsninger, vi vælger.