Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Forstå din regning

Er du forvirret over din årsregning? Vi giver dig her en hjælpende hånd til at forstå tallene og informationerne på din regning, og du får også tips til at undgå unødvendige gebyrer.

Aflæsninger

Det første afsnit på din regning handler om aflæsningen af din vandmåler. Det er den aflæsning, der sker én gang om året, typisk sidst i december. Tallet viser, hvor meget vand i m3 du har brugt i løbet af året. 

Hvis du er en af de kunder, der selv skal indberette din aflæsning, og vi ikke modtager din indberetning, eller vi af en årsag ikke har kunne aflæse din vandmåler, vil der stå et "S" ved siden af aflæsningstallet. Det betyder, at vi har estimeret dit forbrug. Står der ikke noget, betyder det enten, at vi har fjernaflæst dit forbrug ved hjælp af en aflæserenhed i vores skraldebiler eller at aflæsningen er blevet indberettet til os. Hvis der står et "N", betyder det, at der er blevet skiftet måler i løbet af året. Dette er vigtige oplysninger, da de påvirker din opgørelse.

Årsopgørelsen 

På regningen finder du en opgørelse over forskellige afgifter og takster, som du skal betale – taksterne ændrer sig typisk hvert år. Årsopgørelsen er opdelt i de forskellige områder inden for vores ydelser, altså levering af rent vand, afledning af spildevand og affaldshåndtering.

Lad os se nærmere på nogle af de poster, du støder på:

Lyngby-Taarbæk Vand A/S

  • Vandafgift: Dette er afgiften for det vand, du har forbrugt, altså hvor meget du skal betale baseret på det antal m3, du har brugt, og ud fra den gældende pris det pågældende år. Dette tal udgør en stor del af din regning.
  • Statsafgift vand: Dette er en afgift, som staten pålægger for vandforbruget. Denne afgift bliver også afregnet efter forbrug.

Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S

  • Vandafledning: Her ser du, hvad du skal betale for at få ledt spildevandet væk fra din ejendom og til rensning på vores renseanlæg. Dette er en separat afgift, men prisen er baseret på det antal m3 rent vand, du har forbrugt i løbet af året.

Lyngby-Taarbæk Affald A/S

  • Grundtakst: Denne takst varierer ift. til, hvilken kundetype, du er – om der er tale om privat grundejer, boligselskab, institution eller kollegie. Grundtaksten dækker over de fleste af dine affaldsordninger, bl.a. genanvendelige fraktioner, genbrugsstationen, storskrald mm. 
  • Derudover fremgår den pris, det koster dig at få hentet mad- og restaffald, og hvilken løsning du her har valgt. Du kan fx have en standardordning med tømning hver 14. dag af en beholder på 240 liter, eller måske har du valgt årlig ugetømning eller en større beholder. I så fald vil det fremgå. 

Jordgebyr - Kommunen

  • Jordflytningsgebyr: Dette er en afgift, som vi opkræver for kommunen for håndtering af jord. Selvom det måske ikke er en stor post på din regning, kan det være nyttigt at vide, hvad denne afgift dækker over.

Opgørelse i alt

  • Nederst på siden finder du en endelig opgørelse over, hvad du har betalt i løbet af året. Og har du betalt for meget i forhold til dit forbrug, bliver det modregnet i aconto-opkrævningen og måske får du penge tilbage – vær opmærksom på, om vi har dit CPR-nummer, da vi skal bruge dette for at kunne betale tilbage. Her vil det også fremgå, hvad din næste aconto-regning kommer til at lyde på, baseret på dit forbrug i det foregående år.

Acontoopgørelsen

På side 2 på din regning finder du også en acontoopgørelse, der viser forudbetaling for den kommende periode. Dette er en god måde at planlægge din økonomi på og undgå overraskelser.

Det forventede årsforbrug

På side 2 ser du også dit forventede årsforbrug, som vi bruger til at beregne din acontoopkrævning 2024. 

Tips til at undgå gebyrer

Vi vil gerne hjælpe dig med at undgå unødvendige gebyrer på din regning. Her er nogle nyttige tips:

  • Tilmeld dine betalinger til Betalingsservice eller e-Boks for at undgå et gebyr på 50,00 kr. pr. faktura.  Med Betalingsservice bliver regningen også betalt automatisk.
  • Log på ”minForsyning” og tilmeld dig at modtage en e-mail, når der ligger en regning klar til dig. 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål til din regning eller har brug for hjælp, er vi altid klar til at svare på dine spørgsmål.

Find din regning

Vil du gerne se din regning?

På minForsyning, som er en selvbetjeningsservice hos KMD, kan du se din regning, tilmelde dig betalingsservice mm.

Måske er du også interesseret i:

At tilmelde dig vores SMS-service, så du kan få besked om driftsforstyrrelser eller akutte vandbrud i dit område?

Tilmelding sker her.