Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Haveaffald

I 2024 bliver haveaffaldet ikke længere automatisk hentet i boligselskaberne.

Fra 2024 skal etageejendomme og rækkehuse med fælles materiel tilmelde sig afhentning af haveaffald. 

I maj 2023 besluttede kommunalbestyrelsen, at ordningen for haveaffald bliver frivillig for etageboliger samt rækkehuse med fælles materiel.

haveaffald på genbrugsstationen.jpg

Fra 2024 vil haveaffaldsordningen dermed ikke længere være obligatorisk for denne kundegruppe. De bliver nu tilbudt en frivillig ordning, hvilket betyder, at de ikke længere vil betale for haveaffaldsordningen gennem grundgebyret. Det er dog stadig muligt at deltage i haveaffaldsordningen mod betaling – det kræver blot tilmelding. 

For kunder, der bor i villaer og rækkehuse med individuelt materiel, forbliver haveaffaldsordningen obligatorisk, og priser og ordninger forbliver uændrede.

Nedsat grundgebyr

Grundgebyret nedsættes i 2024 til 2.384 kr. pr. boligenhed for etageboliger og rækkehuse med fælles affaldsmateriel og afhentning. Dette er en reduktion fra det fulde grundgebyr på 2.755 kr. pr. boligenhed.

Se, om I er en del af den frivillige ordning

Fra 2024 kan I se, om jeres boligforening eller boligselskab er en del af den frivillige ordning, og om I skal tilmelde jer afhentning af haveaffald, hvis I forsat ønsker det afhentet.

Se her, om I er en del af den frivillige ordning

Tilmeld jer afhentning af haveaffald mod betaling

Hvis I ønsker, at jeres etageejendom eller rækkehuse med fælles materiel skal have haveaffaldet hentet, kan I tilmelde jer til ordningen for et år ad gangen. Bemærk, at tilmelding ikke er mulig for halvår eller for en del af boligerne. Perioden for afhentning af haveaffald strækker sig fra 1. marts til 30. november. Merbetalingen for at være tilmeldt den frivillige haveaffaldsordning udgør 371 kr. pr. boligenhed.

Vi anbefaler, at I tilmelder jer inden 1. februar 2024 for at få mest ud af ordningen.

Sådan tilmelder I jer til haveaffaldsordningen

Hvis I administrerer en etageejendom eller rækkehus med fælles materiel, kan I tilmelde jer ved at sende en mail til forsyning@ltf.dk med emnelinjen "Tilmelding til Haveaffald". I mailen skal I oplyse:

  • Adressen eller bebyggelsen det drejer sig om
  • Kontaktperson
  • Mængden af materiel, I forventer at stille ud

Hvis I ikke ønsker at få hentet haveaffald

Hvis I ikke ønsker at være en del af tilmeldingsordningen, behøver I ikke at foretage jer noget. Dog må I meget gerne fjerne de haveaffaldsbeholdere, I muligvis har stående fremme på den standplads, hvor jeres andre affaldsbeholdere står.  

Hvis I tilmelder jer, men ønsker at framelde jer året efter

Hvis I tilmelder jer ordningen men ikke ønsker at være en del af den det følgende år, skal I aktivt framelde jer. Det skal ske skriftligt til Lyngby-Taarbæk Forsyning på forsyning@ltf.dk senest i november, inden det nye år begynder. Hvis I fx tilmelder jer ordningen i 2024 og ikke framelder jer inden udgangen af november 2024, vil I automatisk være en del af haveaffaldsordningen i 2025 og dermed betale til den.

Grabning af haveaffald– en ekstra ydelse 

I kan til enhver tid bestille afhentning af grenaffald o.l. med grab mod betaling. Ekstraydelsen kan bestilles uafhængigt af om boligselskabet er tilmeldt den frivillige haveaffaldsordning eller ej. 

Ydelsen ”Grabning af have- og grenaffald” koster 3.445 kr. pr. gang inkl. moms.

Hvis I både er med i tilmeldingsordningen for afhentning af haveaffald i beholdere eller bundter/sæk, og bestiller grabning af haveaffald, skal der betales for hver ydelse. Grabning er ikke inkluderet i haveaffaldsordningen.

Oplys kontaktperson for affaldshåndtering

Vi vil gerne have kontaktinformation til den person, der er ansvarlig for affaldshåndtering i jeres etageejendom eller rækkehuse med fælles materiel. Dette kunne typisk være en vicevært i større ejendomme eller en formand, hvis det er en mindre forening. Dette gør det nemmere for os fremover at informere jer om ændringer i affaldsordninger.

Oplys kontaktdata på jeres affaldsansvarlige her

Hvis man ikke ønsker at tilmelde sig, har man forsat mulighed for at bestille en grabning af gren- og haveaffald mod betaling. Dette kan gøres ved at kontakte os.