Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Organisation

Få indblik i, hvordan vi er skruet sammen og bygget op som selskab.

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S bliver drevet som et aktieselskab, der er 100 % ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune. Mølleåværket A/S er dog ejet af Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.

Vi er finansieret af dig og alle andre, der bor i kommunen – og vores økonomi hviler i sig selv. Det betyder, at et eventuelt overskud enten skal bruges på investeringer eller betales tilbage til jer gennem lavere priser.

Se vedtægter og forretningsordener for selskaberne

Se aftaler om ejerskab og drift, indgået mellem Lyngby-Taarbæk Forsyning og Lyngby-Taarbæk Kommune

Selskabsopbygning

Lyngby-Taarbæk Forsyning består af en række aktieselskaber – et for hvert forretningsområde og et holdingselskab.

Opbygning-Lyngby-Taabæk-Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S er et serviceselskab, der varetager drift og administration for søsterselskaberne Lyngby-Taarbæk Affald A/S, Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Mølleåværket A/S.

Læs om hvordan Mølleåværket er organiseret

De andre selskaber er ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune gennem holdingselskabet Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S. Holdingselskabet har også en bestyrelse, der er udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hvert selskab har egen økonomi og budget/regnskab. Det betyder, at der er fuldt adskilt økonomi mellem selskaberne.

Organisationsdiagram

Vi er organiseret i en projektafdeling, en økonomi- og administrationsafdeling og en driftsafdeling. I driftsafdelingen er der driftsenheder, som varetager den daglige drift og vedligeholdelse af Mølleåværket, ledningsnettet, vandværket og genbrugsstationen.

Organisationsdiagram opdateret november 2023

 

Direktionen