Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Priser – Vand og spildevand

Den pris, du betaler for vand, dækker både drikkevand og afledning og rensning af spildevand.

Taksten for vand og spildevand stiger med ca. 23 kroner i 2024 – fra ca. 66 kroner per m³ til ca. 89 kroner per m³.

Der er flere årsager til, at prisen for at få afledt og renset spildevand er den, der har ændret sig mest – den udgør ca. 21 kr. af de ca. 23 kr. Den primære årsag er klimaforandringerne og de større nedbørsmængder. En stor del af vores udgifter går derfor til at etablere forskellige klimatilpasningsanlæg for at vi kan fremtidssikre byområderne mod oversvømmelser og beskytte naturen mod forurening fra overløb.

Prisen for en gennemsnitlig husstand

For en gennemsnitlig husstand er prisen for i 2024

  • 2.613 kr. for vand
  • 4.502 kr. for spildevand

Faktorer, der påvirker prisen

Priserne på vand og spildevandsafledning bestemmes af Forsyningssekretariatet på baggrund af en række faktorer – blandt andet investeringsbehov, miljøtiltag og sekretariatets krav til effektiviseringer. Men også statens afgifter kan få priserne til at variere. Moms og statens afgifter på drikkevand udgør cirka 31 % af den samlede pris.