Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Din kloak

Kloaksystemet fører vandet fra din husholdning til renseanlægget Mølleåværket, inden det bliver ledt videre ud i Øresund.

 

 

FAQ om din kloak

Hvad må jeg smide i toilettet?

Toilettet er kun til toiletpapir og det, der har været gennem kroppen. Hygiejnebind, kondomer, vatpinde, bleer, engangsvaskeklude og andre af den slags ting skal smides i affaldsspanden. Skyller du dem ud i toilettet, kan de stoppe og skade kloaksystemet.

Der lugter af kloak i mit hjem – hvad gør jeg?

Hvis der lugter af kloak indenfor, er det vigtigt, at du finder ud af, hvor lugten kommer fra. Start med at åbne for vandhanerne og træk i toilettet, så du er sikker på, at der er vand i vandlåsene. Sørg også for at rense afløb og håndvaske jævnligt. Det gælder især de nye gulvafløb med indbygget vandlås.

Hvis du ikke selv kan løse problemet, så kontakt et vvs-firma.

Hvad gør jeg, hvis min kloak er stoppet?

Hvis din kloak er stoppet, kan du løfte dækslet til din skelbrønd og tjekke, om der er vand i brønden. Skelbrønden er ofte den brønd på din grund, der er tættest på skellet.

Hvis brønden er fuld af vand, er problemet sandsynligvis i vores del af kloakken, og så skal du kontakte os. Hvis den er tom, så er det din private del af kloakken, der er stoppet. Kontakt en autoriseret kloakmester, der kan løse problemet.

Er du i tvivl om, hvorvidt en forstoppelse af kloakken er i den private eller i den offentlige del af kloakledningen, kan du kontakte os.

Hvor ofte skal jeg rense kloakken?

Du skal kun rense kloakken, hvis den er stoppet. Højtryksspuling kan endda gøre mere skade end gavn.

Hvordan anmelder jeg rotter?

Hvis du vil anmelde rotter i kloaksystemet eller på din grund, skal du kontakte Lyngby-Taarbæk Kommune.

Anmeld rotter på kommunens hjemmeside

Hvad gør jeg, hvis jeg får vand i kælderen?

Ved meget kraftigt regnvejr kan du få vand op fra kloakken. Du har ansvaret for afledning af vand fra din grund, og derfor skal du selv fjerne vandet, hvis uheldet er ude.

Vandet fra kloakken er fortyndet spildevand, som kan være sundhedsskadeligt. Tag derfor beskyttelseshandsker og gummistøvler på, hvis du f.eks. skal ned i en oversvømmet kælder. Husk at vaske hænder og tøj grundigt efterfølgende.

Du skal også kontakte dit forsikringsselskab og eventuelt et skadesservicefirma, hvis der er skader fra overløb.

Hvordan kan jeg forebygge overløb fra kloakken?

Som grundejer har du selv ansvaret for at aflede regn- og spildevand fra din grund.

Du kan forebygge overløb ved at installere en kontraventil. Den sikrer, at regn- og kloakvand ikke løber baglæns og dermed ind i dit hus.

Du kan også få etableret en faskine. Den sørger for, at regnvand fra dit tag bliver opsamlet og dermed ikke løber ind i dit hus.

Læs mere om, hvordan du forebygger på klimatilpasning.dk

Læs om klimatilpasningsprojekterne i Lyngby-Taarbæk Forsyning

Hvordan forbereder jeg mig på fremtidens øgede regnmængder?

Som husejer kan du selv være med til at afhjælpe problemer med øgede regnmængder. Du kan nemlig selv håndtere regnvandet på din grund. Det kaldes ofte LAR – Lokal Afledning af Regnvand.

Hvis du selv håndterer regnvandet på din grund, kan du få tilbagebetalt 40 % af tilslutningsbidraget, hvilket svarer til omkring 27.000 kr.

Læs mere om LAR