Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Særbidrag for særligt forurenet spildevand

De virksomheder, der afleder spildevand med et forureningsindhold højere end almindeligt husspildevand, skal betale et særbidrag.

Omkostningen for behandling af særligt forurenet spildevand bliver beregnet på baggrund af vejledningen i ’Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand’.

Særligt forurenet spildevand er i bekendtgørelsen defineret ved, at mindst en af nedenstående grænseværdier er overskredet:

   
COD (kemisk iltforbrug) > 1,600 kg/m3
Total N (total kvælstof) > 0,100 kg/m3
Total P (total fosfor) > 0,015 kg/m3
Suspenderede stoffer > 0,400 kg/m3

 

Særbidrag 2024 – Mølleåværket 

   
Særbidrag for COD 2,02 kr./kg ekskl. moms
Særbidrag for Total N 10,11 kr./kg ekskl. moms
Særbidrag for Total P 22,85 kr./kg ekskl. moms
Særbidrag for Suspenderede stoffer

0,93 kr./kg ekskl. moms

Administrationsomkostninger v/særbidrag 4.616,00 kr. ekskl. moms