Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu
Kort med nål på Ålebækken Nord

Ålebækken Nord: Reduktion af overløb fra Mølleåen

Projektet vil blive gennemført for at reducere overløb til Mølleåen ved Ålebækken Ruinpark.

Projektet omfatter udformning af nye foranstaltninger, der kan aflaste de eksisterende systemer for håndtering af spildevand fra Lyngby-Taarbæk Kommune og de tilstødende kommuner. Projektet omfatter derfor ligeledes en optimering af styringen, så vi kan sikre mod en overbelastning af kloaksystemet.

Der foregår i øjeblikket en forundersøgelse af forholdene med formålet i første omgang at undersøge, om der er behov for målinger i spildevandssystemet.