Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Affaldstyper

I Lyngby-Taarbæk sorterer vi affaldet i en række forskellige fraktioner. Læs mere om de enkelte fraktioner her.

 • Madaffald bliver til biogas, der bruges af busser eller i naturgasnettet. Restproduktet kan bruges som gødning i landbruget. Madaffaldet forbehandles på et anlæg i Ølstykke, hvorfra det køres til et biogasanlæg på Sjælland.

 • Restaffaldet er det, der er tilbage, når alt det, der skal sorteres, er røget i de rigtige beholdere. Vi sender restaffaldet til Vestforbrænding, hvor det blandt andet bliver til fjernvarme.

 • Både den hårde og den bløde plast kan genanvendes. Det gælder også den plast, der er i mad- og drikkekartoner, selvom de ikke kun består af plast. Kartonerne bliver sorteret på samme anlæg, som sorterer den øvrige plast.

 • Glas kan smeltes om og genbruges mange gange. Hele flasker sorteres dog fra, skylles og sendes videre til bl.a. vinproducenter, der kan genbruge dem op til 15 gange.

 • Metal kan smeltes om og genbruges mange gange.

 • Papir kan genanvendes mange gange, og derfor sorterer vi også papir i Lyngby-Taarbæk.

 • Pap

  Vi sorterer også pap. Siden efteråret 2021 har beboere i villaer og rækkehuse kunne tilvælge en papbeholder.

 • Farligt affald kan forurene natur og grundvand, og derfor er det vigtigt, at du afleverer det til os – enten ved at sortere det derhjemme eller ved at aflevere det på genbrugsstationen.

 • Elektronik indeholder miljøskadelige stoffer, men også værdifulde ressourcer, der kan blive genbrugt.

 • Vi henter haveaffald hver 14. dag. Du kan bruge vores kalender til at se, hvilke uger det sker.

 • Vi indsamler slidte, hullede, ødelagte og udtjente tekstiler til genanvendelse. Har du tøj eller andre tekstiler, som andre kan få glæde af, skal det i stedet afleveres i en genbrugsbutik eller tøjindsamlingscontainer.

 • Du kan aflevere storskrald på genbrugsstationen eller stille det til afhentning hjemme hos dig selv. Stiller du det derhjemme, bliver det fjernet af en af vores tre biler, der afhenter brændbart, jern og metal og pap. Det bliver altså ikke nødvendigvis hentet på samme tid.