Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Lokal afledning af regnvand - LAR

Der er flere fordele ved at lade regnvandet sive ned i undergrunden i stedet for at sende det hele vejen til renseanlægget. Lyngby-Taarbæk Forsyning har flere LAR-projekter, og husejere har mulighed for at etablere dem på egen grund.

LAR i Virumparken

Lokal afledning af regnvand - også kaldet LAR - er en metode til at dæmme op for klimaforandringernes øgede regnmængder.

Når man håndterer regnvandet lokalt eller på egen grund, har det en række fordele. Vigtigst er:

  • Regnvandet optager ikke plads i kloaknettet - det reducerer risikoen for oversvømmelser og overløb.
  • Regnvandet bliver ikke blandet med spildevand og dermed heller ikke forurenet.
  • Renseanlægget bliver aflastet.
  • Med LAR-løsninger siver regnvandet typisk ned i undergrunden, og det hjælper på grundvandet.

Lyngby-Taarbæk bruger LAR i flere klimatilpasningsprojekter - mest markant er det i projektet omkring Virumparken, hvor der er etableret en sø, hvor vandet siver ned til undergrunden.

Se vores klimatilpasningsprojekter

Håndtering af regnvand på egen grund

Som husejer kan du også gøre en indsats, da en stor del af regnvandet falder på egen grund.

Læs mere om mulighederne