Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Priser og betaling

Prisen for at være kunde i Lyngby-Taarbæk Forsyning er baseret på forskellige takster, som vi justerer hvert år. Taksterne bliver blandt andet bestemt ud fra vores budget til at levere rent drikkevand, håndtere affald, rense spildevand og udføre klimatilpasning det pågældende år. 

Som forsyningsselskab må vi ikke tjene penge på at løse de opgaver, vi er sat i verden for, men skal basere vores økonomi på ’hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at vi hverken må have overskud eller underskud. Evt. under- eller overskud skal reguleres de efterfølgende år. Derudover har vi altid fokus på at have lave driftsomkostninger, uden at det går ud over vores serviceniveau.

Hvert år i december bliver taksterne for det kommende år endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Priser på vand, spildevand og affald i 2024

Hus med priser

For en gennemsnitlig husstand koster det:

  • 4.502 for spildevand
  • 2.613 kr. for vand
  • 4.315 kr. for affald

Det giver samlet en regning på 11.430 kr. inklusiv moms, hvilket svarer til ca. 1000 kr. om måneden.

Læs mere om priserne på affald

Læs mere om priserne på vand og spildevand
 

Betaling

To gange om året – i januar og juli – sender vi regning ud til kunderne for vores håndtering af vand, spildevand og affald.

Læs mere om betaling