Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Din vandmåler

Din vandmåler tæller løbende dit vandforbrug. Den virker ligesom kilometertælleren i en bil ved at måle den mængde vand, som løber igennem måleren.

Vandmåler m digitalt display.png

Det er på baggrund af din vandmåler, at vi sender dig din årlige regning for dit forbrug.

FAQ om våndmålere

Kan jeg være sikker på, at vandmåleren måler korrekt?

Det vil altid være tallene på displayet i vandmåleren, der er gældende. Er du uenig i aflæsningen af forbruget, kan måleren sendes til kontrol hos et eksternt firma.

Vi betaler for testen, hvis måleren ikke er nøjagtig. Viser måleren sig at være nøjagtig (inden for +/- 4 %) skal du betale for testen.

Hvad skal jeg selv gøre ift. måleren?

Vi anbefaler, at du:

 • Løbende tjekker displayet på din vandmåler for alarmsymboler
 • Løbende noterer dit forbrugstal på displayet, så du kan opdage uregelmæssigheder, fx fra et skjult brud på en vandledning, eller hvis din vandmåler skulle være defekt.
 • Tjekker ventilerne jævnligt, da det er rart at kunne lukke for vandet, hvis der opstår en vandskade. Ventilerne skal også kunne lukke, når vi skal skifte vandmåleren.

Sådan tjekker du ventilerne

 1. Åbn for en vandhane så tæt ved måleren som muligt.
 2. Luk ventilen før måleren, så viseren på måleren stopper.
 3. Tjek, at vandet ikke løber
 4. Luk op for ventilen igen.
 5. Luk derefter ventilen efter måleren, så målerens viser stopper
 6. Tjek, at vandet ikke løber.
 7. Luk op for ventilen igen.
 8. Sluk for vandhanen.

De mest almindelige ventiler

Typiske ventiler

Hvad betyder symbolerne på vandmålerens display?

Streg

Vandmåler-tankestreg

Symbolet med en tankestreg vises, hvis vandet i en periode er løbet den modsatte vej gennem vandmåleren.

Hvis vandet løber den forkerte vej, giver det risiko for forurening i ledningsnettet. Symbolet kan betyde, at der kan være en fejl i din vandinstallation (det vil sige alt andet end selve vandmåleren), og vi anbefaler at du kontakter en vvs-installatør for at få installationen tjekket.

 

Flag

Vandmåler-flag

Flag-symbolet betyder, at der er løbet vand gennem måleren i mindst 24 timer. Det kan fx betyde, at der er en lækage i din vandinstallation eller du har et løbende toilet eller en dryppende vandhane.

Hvis displayet på din vandmåler viser flag-symbolet, eller hvis du er blevet orienteret om, at vi har modtaget en lækage-alarm, bør du undersøge årsagen. 

Det gør du sådan her:

 • Tjek, at der ikke er en vandhane, der drypper, eller et toilet, der løber. Her skal du være opmærksom på, at et løbende toilet ikke altid kan ses med det blotte øje. Du kan teste det ved at lade toilettet stå ubrugt et par timer og derefter sætte et stykke toiletpapir fast bagerst i kummen. Bliver papiret vådt, er det tegn på, at dit toilet løber og skal repareres eller udskiftes. 
   
 • Tjek også, om der kunne være et brud på en vandledning. Sørg for, at alt vand i husstanden er lukket. Vaske- og opvaskemaskine må heller ikke køre. Aflæs herefter tallet på vandmåleren to gange med en halv times mellemrum. Hvis tallet på displayet har ændret sig, har du muligvis en lækage. Her anbefaler vi, at du kontakter en autoriseret vvs-installatør, så du kan få udbedret skaden.  

 

Batteri

Vandmåler-batteri

Symbolet for batteri vises, hvis batteriet i vandmåleren er ved at løbe tør for strøm.

Kontakt Lyngby-Taarbæk Forsyning på forsyning@ltf.dk eller 72 28 33 60, så vi kan udskifte batteriet

Er vandmåleren ved at løbe tør for batteri?

Vandmåler-batteri

Hvis batteriet i vandmåleren er ved at løbe tør, kommer der et batterisymbol frem på displayet. I så fald skal du kontakte Lyngby-Taarbæk Forsyning på forsyning@ltf.dk eller 72 28 33 60, så aftaler vi et tidspunkt, hvor vi kan komme og udskifte batteriet.

Hvem har ansvar for vandmåleren?

Det er Lyngby-Taarbæk Forsyning, der ejer selve vandmåleren. Derfor er det os, der skifter vandmåleren, og det er vores ansvar, at måleren virker korrekt. Du ejer selv vandinstallationen i din ejendom og på din grund. Det betyder, at det er dit ansvar at vedligeholde rør, lukkeventiler m.m samt at holde øje med dit vandforbrug.

Ansvar vandmåler

Hvornår skal min vandmåler skiftes igen?

Ifølge lovgivningen skal vandmålere udskiftes cirka hvert 9. år. Det er et stort arbejde, og når det bliver aktuelt, hører du fra os, inden vi kommer forbi. Da vi fik nye vandmålere i 2021/22, går der noget tid, før du skal have ny måler igen.

Hvordan bliver min vandmåler aflæst?

Vi fjernaflæser din vandmåler. Det betyder, at vi kan aflæse dit vandforbrug uden at komme hjem til dig. I stedet kommer vi forbi med en mobil modtager, der opfanger et signal fra din vandmåler.

Hvis vi ikke kan fjernaflæse måleren, sender vi et aflæsningskort til dig i december, så du kan indberette dit forbrug ved årsskiftet. Hvis du er en af de få kunder, der har en vandmåler, der ikke er fjernaflæst, modtager du også en aflæsningskort.

Uanset hvilken type vandmåler, du har, har du selv ansvaret for at holde øje med uregelmæssigheder eller fejl i dine vandinstallationer.